Sojin plamenac (Etiella zinckenella)

Sojin plamenac je poznat po tome da najčešće napada soju iz biljne porodice mahunarki. Poznat je još kao sojin moljac.

Broj generacija i prezimljavanje

U našim uslovima i zemljama u regionu to je 2-3 generacije godišnje. Štetočina prezimljava u stadijumu odrasle larve u čauri.

Način na koji sojin plamenac nanosi štetu

Gusenice su štetne. U semenu se obično nalazi jedna gusenica, a u mahuni se nalaze njeni otpadci. Čitava unutrašnjost mahune je opredana paučinastim nitima. Mlađe gusenice se ubušuju u mahunu do semena, ubušuju se u samo seme, izjedaju ga iznutra, a starije gusenice oštećuju seme spolja.

Očekivan period napada

Sezona masovne pojave radi parenja (rojenje) je razvučeno od maja do početka septembra. Gusenice se pojavljuju 15-20 dana nakon završetka rojenja.

Suzbijanje sojinog plamenca

Suzbijanje se izvodi primenom bioloških, agrotehničkih i hemijskih mera, kao i gajenjem otpornih sorti.

Biološko suzbijanje izvodi se puštanjem na napadnuta polja trihograme. Trihogrami su jaja organizma koji parazitira na račun sojinog plamenca. Usev se može tretirati mikrobiološkim preparatom na bazi B. thuringiensis. Hemijsko suzbijanje izvodi se posle cvetanja, a kao kritičan broj smatra se prisustvo 2-3 jaja po jednoj biljci.  Zbog razvučenog perioda poleganja jaja preporučuju se 2-3 tretmana.

Od agrotehničkih mera se izdvaja duboko jesenje oranje, koje je izuzetno delotvorno protiv sojinog plamenca, i plodored. Soja se može vratiti na napadom pogođenu parcelu nakon dve do tri godine..

Bioinsekticidi i repelenti se mogu takođe primeniti u suzbijanju ove štetočine.  Ključ uspeha je redovnost stim što treba izbegavati period neposredno pred cvetanje i sam period cvetanja kako ne bi došo do oštećenja polena.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprivekafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.