Duvanov trips (Thrips Tabaci)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada soju, duvan i povrtarske kulture.


Broj generacija i prezimljavanje:
Štetu duvanov trips 1pričinjavaju odrasli insekti i njihove larve. Prezimljuje kao odrasli ineskt, ređe kao larva, obično u biljnim ostatcima i na skrovitom mestu. Tokom godine može imati 5-8 generacija, koje se delimično preklapaju.

Način nanošenja štete: Prave štete najčešće duž glavnih nerava lista, gde na mestima uboda ostaju bele pege, koje se kasnije slivaju u bele pruge, uočljive sa obe strane lista. Tokom proleća leti i na korovske i na gajene biljke, gde se hrani i polaže jaja.

Očekivan preiod napada: Tokom cele vegetacije.

duvanov trips 2Suzbijanje: Osnovna preventivna mera je ne gajiti duvan blizu neke povrtarske i druge proizvodnje. Posle berbe potrebno je uništiti sve biljne ostatke sa zemljišta, kao i korov. Najbolje je stabljike pokositi, sakupiti i isterati insekticidom, a nakon toga zemlju duboko zaorati. Preporučuju se prparati na bazi: fenitrotiona, metiokarba i lambda-cihalotrina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.