Duvanov trips (Thrips Tabaci)

Duvanov trips je poznat po tome da napada soju, duvan i povrtarske kulture. Osim što pričinjava direktne štete poznat je kao ozloglašen prenosioc opasnih biljnih bolesti.


Broj generacija i prezimljavanje

Štetu pričinjavaju odrasli insekti i larve. Prezimljuje kao odrastao ineskt, ređe kao larva. Obično se može naći u biljnim ostatcima i na skrovitim mestima.Tokom godine može imati 5-8 generacija, koje se delimično preklapaju.

Način na koji duvanov trips nanosi štetu

Prave štete najčešće duž glavnih nerava lista, gde na mestima uboda ostaju bele pege, koje se kasnije slivaju u bele pruge. Pruge su uočljive sa obe strane lista. U prolećnom periodu leti i na korovske i na gajene biljke, gde se hrani i polaže jaja.

Kao  prenosilac bolesti najpoznatiji je po tome što prenosi virus mozailka duvana. Ukoliko se usev duvana zarazi mozaikaom proizvodnja duvana na toj parceli neće biti moguća narednih 30-50 godina. Na ostalom gajenom i korovskom bilju ovo nije slučaj.

Očekivan period napada

Tokom cele vegetacije.

Suzbijanje duvanovog tripsa

Osnovna preventivna mera je ne gajiti duvan blizu neke povrtarske i druge proizvodnje. U slučaju gajenja duvana postoje propisana sredstva za suzbijanje duvanovog tripsa koja su dostupna samo uzgajivačima ove kulture. Prskanje je jedini efikasan način za suzbijanje duvanovog tripsa i na parcelama gde se duvan gaju vrši se jednom nedeljno.

U usevima duvana i drugih kultura preporučljivo je posle berbe uništiti sve biljne ostatke sa zemljišta, kao i korov. Najbolje je stabljike pokositi, sakupiti i istretirati insekticidom ili spaliti. Nakon toga zemlju duboko zaorati i ukoliko je moguće oranje izvršiti u period kada su nopćne teperature niske. Izmrzavanje je efikasan način uništavanja odraslih insekta duvanovog tripsa.

Košenje zelenih površina koje okružuju parcelu je delotvorno u regulisanju brojnosti insekata ali ne i njihovom suzbijanju.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.