Lucerkina lisna pipa (Phytonomus Variabilis)

Lucerkina lisna pipa je poznata je po tome da napada: soju, lucerku i crvenu detelinu.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu do dve generacije godišnje. Prezimljava kao dorastao insekt na lucerištu u zemlji ispod biljnih ostataka.

Način na koji lucerkina lisna pipa nanosi štetu

Štetna je larva koja prvo buši stabljiku, zatim uništava pupoljke i na kraju se hrani lišćem. Osim lucerke rado napada, crvenu detelinu i soju.

Očekivan period napada

Javlja se tokom proleća. Period polaganja jaja u stabljikama je veoma dug i odrasli insekti lucerkine lisne pipe se mogu naći čak i u junu mesecu. Postoji mogućnost da dođe do preplitanja generacija i nađu larve i odrasli insekti u isto vreme i na istom mestu.

Suzbijanje lucerkine lisne pipe

Duboko jesnje oranje i plodored imaju efekta ukoliko se ugroženi usevi uklanjaju sa parcele. Gajenje bilja koje nije srodno mahunarkama naredne dve sezone je siguran način da se lucerkinoj lisnoj pipi ukine izvor hrane.

U cilju suzbijanja i kontrole ove štetočine, tretiranje polja izvodi se u proleće čim se pojave odrasli insekti u većoj brojnosti, dakle pre masovnog polaganja jaja. Osim sintetičkih insekticida moguća je upotreba biloinsekticida i repelenata. Ova sredstva efikasno rasteruju odrasle insekte i uništavaju larve koje su van zaklona. Redovnost primene je ključ uspeha u primeni ovih preparata. Poželjno je izbegavati prskanje dok traje period cvetanja ili period neposredno pred cvetanje kako ne bi došlo do oštećenja polena.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprivekafe i opšaka možete saznati ovde.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzbijanje lucerkine lisne pipe. Puštanje pataka i kokošaka u usev daje dobre rezuitate u suzbijanju ove štetočine.

Više o upotrebi živine možete pročitati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.