Palež graška (Ascochyta sp.)

Simptomi se maniestuju na listu i stabljici u vidu pega smeđe boje. Prizemni deo stabljike jetrulo i  crne boje.

pgr1Vreme napada: Tokom cele vegetacije jer se patogen prenosi zaraženim semenom.

Prelazni domaćini su zaražene biljke i zaraženi biljni ostatci, pritke.

Suzbijanje: Polodored, upotreba proverenog semenskog materijala,upotreba tretiranog semneskog materijala,  gajenje pgr2otpornih sorti, dobro izvedena obrada zemljišta. Od hemijskih sredstava mogu se preporučiti preparati na bazi azoksistrobina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.