Crna pegavost soje (Septoria Glycines)

Crna pegavost soje (Septoria Glycines) je gljivično oboljenje poznato je po tome da napada soju.

Simptomi

Infekcije počinju na nižim listovima i razvijaju kasnije prema gornjim listovima. Oštećenja se javljaju na obe strane lista u vidu malih braon pega koje kada se spoje čine veće mrlje nepravilnog oblika. Pri kasnijim fazama lišće dobija žutu i braon boju i prevremeno opadne. Ne utiče na porast biljaka, a soja lako sama od sebe pregura bolest u većini slučajeva. Ono što je karakteristično za ovu bolesti je opadanje nižih listova.

Vreme pojave crne pegavosti soje

Bolest se često pojavljuje na prvim pravim listovima u proleće i napreduje ka drugim listovima i delovima biljaka kako sezona odmiče. Crna pegavost se širi od površine zemljišta ka prvim listovima pomoću rasprskanih kišnih kapi. Epidemije se javljaju u sezonama sa čestim padavinama jer kombinacija čestih padavina, visokih temperatura i slab protok vazduha krou usev stvara idealne uslove za razvoj gljivičnih oboljenja.

Prelazni domaćini

Prezimljava na zaraženim biljnim ostatcima i ponekad na semenu.

Crna pegavost soje (Septoria Glycines)

Suzbijanje crne pegavosti soje

Plodored koji ne uključuje srodnike soje iz familije Fabaceae kao što su pasulj, grašak, lucerka, detelina itd. Soju je poželjno vratiti na parcelu koja je bila zaražena crnom pegavošću tek nakon 2-3 godine.

Duboko oranje je od značaja zato što se gljivične klice ubacuju duboko u zemljište gde mnogo lakše propadaju u poređenju sa klicama crne pegavost soje na površini. Duboko oranje takođe doprinosi uništavanju žetvenih ostataka tako da se može smatrati za jednu od najpoželjnijih mera borbe.

Otporne sorte je najpoželjnije gajiti. Uprkos tome što su otporne ne znači da su imune tako da se određen stepen spremnosti mora imati. Ukoliko se soja gaji u monokulturi setva otpornih sorata je skoro pa obavezna.

Hemijska sredstva za direktno suzbijanje crne pegavosti soje se lako mogu nabaviti.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.