Poljska stenica (Lygus Rugulipennis)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada soju.

Broj generacija i prezimljavanje: Poljska stenica tokom godine razvije 2-3 generacije koje se isprepliću. Prezimljuje u stadijumu odraslog insekta, ispod biljnih ostataka na oraničnim površinama i na neobrađenim površinama.

poljska stenica 1Način nanošenja štete: Štetna je larva i odrastao insekt. Hrani se zelenim delovima biljke. Najčešće napada suncokret, uljanu repicu, lucerku, soju, hmelj, duvan,grahoricu, grašak, krompir.

Očekivan preiod napada: U periodu intezivnog porasta biljke, larve se uvek nalaze oko vegetativne kupe, dok se nimfe i imaga rado zadržavaju na gornjem lišću. U vreme cvetanja imago se nalazi na glavici i na gornjem delu listova, a posle cvetanja lucerke, stenice se u svim stadijumima nalaze u svim sočnijim delovima biljke. Maksimalna brojnost  dostiže tokom jula i avgusta.

Suzbijanje: U našim uslovim do sada nije bilo potrebno tretiranje hemijskim peparatima. Pored brojnih prirodnih neprijatelja, populacija ove vrste se redukuje u uslovima češćeg povećanja temperatura tokom jeseni i zime.

poljska stenica 2Od mehaničkih mera preporučuje se : rano i češće košenje lucerke, košenje korova pored puta i neobrađenih površina, kako bi se smanjile mogućnosti zaražavanja. Polsednji otkos treba kositi što niže kako bi se uništio što veći broj  položenih jaja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.