Poljska stenica (Lygus Rugulipennis)

Poljska stenica je poznata je po tome da napada suncokret, uljanu repicu, lucerku, soju, hmelj, duvan,grahoricu, grašak i krompir.

Broj generacija i prezimljavanje

Poljska stenica tokom godine razvije 2-3 generacije koje se prepliću. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta, ispod biljnih ostataka na oraničnim površinama i na neobrađenim površinama.

Način na koji poljska stenica nanosi štetu

Štetne su larva i odrastao insekt jer se hrane se zelenim delovima biljke.

Očekivan period napada

U periodu intezivnog porasta biljke, larve se uvek nalaze oko vegetativne kupe, dok se nimfe i odrasli insekti rado zadržavaju na gornjem lišću. U vreme cvetanjaodrastao insekt se nalazi na glavici i na gornjem delu listova, a posle cvetanja lucerke, stenice se u svim stadijumima nalaze u svim sočnijim delovima biljke. Maksimalna brojnost insekata se dostiže tokom jula i avgusta.

Suzbijanje poljske stenice

U našim uslovima do sada nije bilo potrebno tretiranje hemijskim peparatima. Pored brojnih prirodnih neprijatelja, populacija ove vrste se sama smanjuje usled čestog povećanja temperatura tokom jeseni i zime.

Od mehaničkih mera preporučuje se rano i češće košenje lucerke, košenje korova pored puta i neobrađenih površina. Na ovaj način se smanjile mogućnosti napada poljske stenice. Polsednji otkos lucerke u sezoni treba kositi što niže kako bi se uništio što veći broj  položenih jaja.

Bioinsekticidi i repelenti se mogu korisitit za efikasno rasterivanje odraslih insekata i suzbijanje larvi. Poželjno je izbegavati period cvetanja i period neposredno pred cvetanje kako ne bi došlo do oštećenja polena gajene biljke.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprivekafe i opšaka možete saznati ovde.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzbijanje poljske stenice. Puštanje pataka i kokošaka u usev daje dobre rezuitate u suzbijanju ove štetočine.

Više o upotrebi živine možete pročitati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.