Rastavić (Equisetum arvense)

Rastavić je još poznat kao: poljska preslica, konjorep, vretenika, štukavac, hvost, poljski kreš, cingrot.

Rastavić se nalazi na

Okopavinama, lucerištima, deteliništima i povrtnjacima. Razvija se na vilažnim, senovitim i kiselim zemljištima. Prirodni je pokazatelj povećane kiselosti zemljišta i lako prstupačne podzemne vode.

Mesta na kojima rastavić obitava moguće je naći vodu za bunar. Više o nalaženju podzemne vode pročitajte ovde.

Opis korova

Korenov sistem je rastavića sastavljen iz rizoma. Rizomi daju dve vrste nadzemnih stabala: plodna i neplodna. Plodna stabla su crvenkaste boje visine od 5 do 30 cm, imaju oko pet članaka. Neplodna stabla su zelena visine od pet do 50 cmsa po 6 do 19 članaka. Plodna stabla izbijaju pre neplodnih i izumiru posle zrenja spora. Ima otrovne i lekovite osobine, stoka ga izbegava.

Cvetanje i klijanje

Oba procesa se odigravaju u prolećnom periodu.

rastavić-1

Najupečatljivija odlika rastavića. Člankovito stablo iz čijih članaka izbijaju igličasti listovi.

Preventine mere uključuju

Sušenje zemljišta putem drenaže, sečom drveća ili uklanjanjem objekta koji pravi senku.Rregulaciju zemljišne kisleosti putem đubrenja.

Mehaničke mere uključuju

Košenje je dobar način za suzbijanje rastavića. Redovnim košenjem se ne dozvoljava plodnim stablima da formiraju seme.

Okopavanje i kultiviranje mogu dati rezultate samo ukoliko se redovno sprovode. Pošto se biljka poseduje sposobnost vegetativnog razmnožavanja povremeno kopanje ili kultiviranje je kontraproduktivno jer samo podstiče širenje korva. Redovno sprovođenje ovih mera će izmoriti biljku do te mere da neće biti u stanju da se regeneriše i samim tim je osuđena na propadanje.

Hemijsko suzbijanje rastavića

Rastavić se u praksi smatra za širokolisni korov te se u skladu sa tim bira adekvatno sredstvo za tretiranje u ćeljenom usevu. Na nepoljoprivrednom zemljištu, voćnjacima (sa izuzetkom jagode i žbunastog voća) i vinogradima se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.