Rastavić (Equisetum arvense)

Rastavić je još poznat kao: poljska preslica, konjorep, vretenika, štukavac, hvost, poljski kreš, cingrot.

Rastavić se nalazi na

Okopavinama, lucerištima, deteliništima i povrtnjacima.

rastavić 1Opis korova

Korenov sistem je sastavljen iz rizoma. Rizomi daju dve vrste nadzemnih stabala: plodna i neplodna. Plodna stabla su crvenkaste boje visine od 5 do 30 cm, imaju oko pet članaka. Neplodna stabla su zelena visine od pet do 50 cmsa po 6 do 19 članaka. Plodna stabla izbijaju pre neplodnih i izumiru posle zrenja spora. Ima otrovne i lekovite osobine, stoka ga izbegava.

Cvetanje

U prolećnom periodu.

rastavić 2Klijanje

U prolećnom periodu.

Preventine mere uključuju

Drenažu, regulaciju zemljišne kisleosti putem đubrenja.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju potencijalne zakorovljenosti.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

U strnim žitima, livadam i pašnjacima preporučuju se preparati na bazi : 2,4 D , MCPA, MCPP. U zasadima voća jabuke, kruške i breskve kao i u ukrasnom šiblju starijim od vde godine preporučuju se preparati na rastavić 3bazi Dihlorbenila. Na nepoljoprivrednim površinama Dihlorbenil se koristi kao totalni herbicid. U voćnjacima starijim od ve godine može se primeniti Glifosat.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.