Običan lanilist (Linaria vulgaris)

Običan lanilist nema drugih imena koja su od značaja.

Običan lanilist se nalazi na

Orničnim površinama.

običan lanilist 1Opis korova

Korenov sistem je dobro razvijen, obrazuje rizome u spratovima. Stablo je uspravno, razgranato, raste u visinu od 30 do 100 cm. Listovi su uski i lancetasti. Cvetovi su žuti sa jakim mirisom. Formiraju grozdastu cvast na vrhu stabla. Plod je višesemena čaura.

Cvetanje

Traje od maja do septembra.

Klijanje

U prolećnom periodu.

običan lanilist 3Preventine mere uključuju

Drenažu, regulaciju zemljišne kiselosti putem đubrenja.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju potencijalne zakorovljenosti.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

U strnim žitima preporučuju se preparati na bazi : Diflufenikan, Flamprop-m-običan lanilist 2izopropil, Bifenoks+Mekoprop+Joksinil, Hlortoluron+Tiasulfuron. U pšenici, raži, suncokretu, krompiru i pamuku koristi se Fluorhloridon.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.