Običan lanilist (Linaria vulgaris)

Običan lanilist nema drugih imena koja su od značaja.

Običan lanilist se nalazi na:

Orničnim površinama svih vrsta, travnjacima i nepoljoprivrednom zemljištu. Zemljište na kom se može naći lanilist je kiselo što znači da parcela na kojoj se on javlja daje znake da prekomerna upotreba  mineralnih đubriva uništava zemljište

Ukoliko želite da brzo utvrdite kiselost zemljišta probajte ovu uradi-sam metodu za utvrđivanje pH vrednosti.

Opis korova

Korenov sistem je dobro razvijen, obrazuje rizome u spratovima. Stablo je uspravno, razgranato, raste u visinu od 30 do 100 cm. Listovi su uski i lancetasti. Cvetovi su žuti sa jakim mirisom. Formiraju grozdastu cvast na vrhu stabla. Plod je višesemena čaura.

Cvetanje i klijanje

Lanilist cveta od maja do septembra, klijanje se može očekivati u prolećnom periodu.

lanilist-1

 

Preventine mere uključuju

Drenažu zemljišta i regulacija kiselosti zemljišta upotrebom kalcijuma. onog momenta kada se kiselost yemlji[ta spusti i postaane neutralna lanilist se sam povla;i sa parcele.

Mehaničke mere uključuju

Košenje u voćnjacima, vinogradima i nepoljoprivrednim površinama koje okružuju parcelu daju zadovoljavajuće rezultate.

Redovno okopavanje, kultiviranje ili neka druga vrsta međuredne obrade se takođe može sprovoditi i dati efikasne rezultate.

Pretvaranjem starog bicikla u kultivaor ili upotrebom vile za oranje mukotrpan posao postaje brži lakši i jeftiniji.

Hemijsko suzbijanje lanilista

U praksi se lanilist smatra za širokolisni korov. Preparat se bira u skladu sa karakteristikama (uskolisni, širokoloisni) useva. U gustim usevima je rizično vršiti prskanje te se preporučuje metod predsetvene provokacije korva.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

U širokorednim usevima je moguće vršiti me]uredno prskanje i preporučuje se upotreba zaštitne zavese na prskalici.

U  voćnjacima sa izuzetkom jagode i žbunastog voća, viongradima i nepoljoprivrednom zemljištu mogu se upotrebiti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.