Vila za oranje – valja li to čemu?

Vila za oranje je postala hit među baštovanima i ljudima koji žele da se bave ekološkom poljoprivredom. Ova vila je jedna od mnogih ručnih alata koji mogu da se nađu u prodaji. Ne troši gorivo, lako je prenosiva i nema komplikovan mehanizam. Mogu se naći razne varijante, a pažnja treba de se obrati na dužinu zubaca i širinu same vile. Preporučljiva dužina zubaca je 25-30cm, a širina zavisi od uloge koju će vila igrati tokom gajenja bilja.

Kako se vila za oranje kotira u odnosu na ručni alat i mašine?

U kategoriji ručnog alata za obradu zemljišta konkurenti su joj ašov i motika. U poređenju sa ašovom, vila za oranje prednjaći time što ima veći radni zahvat, dok u poređenju sa motikom zahteva manje rada i dublje ulazi u zemlju. U startu poeni idu njoj.

Nije pošteno da se poredi sa mašinama, ali mnogi se kunu da je ova vila jednako dobra, možda čak i bolja od njih. Ovo zvuči kao izazov – i izazov je prihvaćen. Hajde da vidimo valja li čemu.

Triatlon za vilu

Da bi se pokazala, i zauzela mesto koje joj pripada na lestvici oruđa za obradu zemljišta, vila za oranje će da bude testirana u tri discipline:

  1. osnovna obrada zemljišta
  2. dopunska obrada zemljišta
  3. međuredna obrada zemljišta

Svaka disciplina ima svoje izazove i očekivane rezultate. Ukoliko vila ispuni očekivan rezultat dobija poen. Ukoliko se pokaže kao neadekvatna gubi poen.

Osnovna obrada zemljišta

Ova agrotehnička mera ima za cilj da usitni i prevrne zemljište, tako da zemlja koja je bila na dnu brazde dođe na površinu, a zemlja sa površine, koja je bogata humusom, bude prebačena na dno brazde. Dubina brazde je, po propisu, oko 25-30cm. Najbolja oruđa za ovu namenu su klasičan (evropski) plug, plug obrtač i traktorska rotofreza. Naš takmičar može da radi na željenoj dubini, izuzetno se dobro pokazuje pri sitnjenu – ali u prevrtanju zemlje nedvosmisleno gubi. Za ovu namenu se može korisiti široka vila, što šira tim bolja, jer će posao brže da bude završen.
U ovoj disciplini vila je osvojila jedan poen jer je razbacivanjem organskog đubriva pre oranja moguće postići izvestan stepen mešanja i obogaćivanja zemljišta koje se obrađuje. Uzevši u obzir da se nedostatak može prevazići – ne dobija penal.

Više o tipovima organskog đubriva možete naći ovde

Ukoliko je zemljište zakorovljeno, ili se obrađuje livada, mogu se pojaviti problemi, jer gusto korenje bilja mnogostruko otežava rad. Zakorovljeno zemljište se može smatrati izuzetkom, jer se ređe sreće spram ornice ili bašte. U ovoj sivoj zoni teško je oceniti da li vila zaslužuje poen ili penal tako da ovu presudu prepuštamo vama.

Dopunska obrada zemljišta

Od ovog agrotehničkog zahvata očekuje se da usitni i poravna zemljište nakon osnovne obrade. Uzorano zemljište je neravno i tu se javlja gadan problem za našu vilu. Vila najbolje radi kada se koristi na ravnoj zemlji. Talasasto zemljište otežava nameštanje, a samim tim se značajno gubi na učinku, jer zupci nisu u stanju da lepo i ujednačeno dopru do željene dubine. Može doći do situacija kada je potrebno više prohoda da bi se ostvario željeni rezultat. U ovom slučaju, kao i u prethodnom, poželjno je da vila bude što šira.
Bilo da je zemljište orano u jesen ili proleće problem neravnog zemljišta je prisutan i shodno tome, vila za oranje u ovoj rundi dobija negativan poen.

vila za oranje na delu

Ukoliko je zemljište izgleda kao na ovoj slici vila za oranje će ga obraditi po kratkom postupku.

Međuredna obrada zemljišta

Odmah u početku se može reći da u ovoj disciplini vila caruje i da joj nema ravnog. Međuredna obrada se vrši kako bi se zemljište između gajenih biljaka usitnilo i uklonili korovi. Vila brzo i efikasno sitni zemlju i čupa korove, nema joj ravnog među ručnim alatima. Učinak je isti kao kod mašine, s tim što je sa njom moguće da se radi čak i kada je usev visok. Jedino na šta treba da se obrati pažnja je međuredna širina, jer u slučaju da je preširoka, vila može da ošteti korenje gajenog bilja. Dobra taktika je imati široku vilu i jednu usku vilu koja će se korisiti samo za međurednu obradu.
U ovoj disciplini vila osvaja dva poena jer je njena efikasnost neosporiva.

Kako se kotira vila za oranje?

U kategoriji ručnog alata se može reći da joj nema premca, jer je njena učinkovitost daleko veća u poređenju sa ostalim, dok u kategoriji mašina osvaja dva poena što je plasira u nižu klasu. Nije preporučljiva za rad na parcelama (u kojima se nalazi ratarski usev) većim od 10 hektara, jer vreme koje je potrebno da se izvrši obrada vilom više košta nego rad traktora ili rotofreze. Ne treba biti obeshrabren jer se jasno vidi da je ovaj alat namenjen i najbolje se pokazuje na malim površinama, međurednim usevima, voćnjacima i vinogradima. Ovakvi usevi – zasadi zahtevaju mnogo ljudskog rada i redovnu negu, pa je vila za oranje odlično rešenje, pogotovu što ne zahteva ni kap goriva niti je potrebno neko posebno znanje za rad sa njom.