Analiza zemljišta – uradi sam test kiselosti

Analiza zemljišta je poželjna i preoručljiva. U situaciji kada je potrebno uraditi analizu zemljišta a nema vremena i mogućnosti da se uključi laboratorija postoji jednostavan test. Test se može sprovesti upotrebom male količine materijala koji su prisutni u svakom domaćinstvu.

Materijali koji su potrebni:

  • Alat za kopanje
  • Dve staklene ili plasične čaše
  • Sirće
  • Soda-bikarbona

Kada ste već na parceli imate priliku da testirate poroznost zemljišta i sadržaj azota. Nakon uspešnog testa znaćete kako da dovedete zemljište u,strukturalno, najbolje stanje. Više o poroznosti možete saznati ovde. Količina azota se stalno i brzo menja. Ocenite stanje putem ove metode.

Kako se vrši analiza zemljišta – faza I

Uzorkovati zemljište. Uzorci zemljišta se uzimaju sa pacele gde će se vršiti proizvodnja. Broj uzoraka je proizvoljan. U slučaju da se operedelite za veći broj uzoraka preporučuju se metoda uzorkovanja poznata kao šah-polje metoda.
U zavisnosti od veličine parcele razdaljina između mesta gde se uzima uzorak varira od jednog do deset, čak i do 25 metara. Uzorci se uzimaju po pravilu: jedna dužna jedinica – uzorak , jedna dužna jedinica – preskok i opet jedna dužna jedinica – uzorak, jedna dužna jedinica – preskok. Kada se stigne do kraja parcele sledeći red počinje tamo gde se prethodni završio. Ide se istom logikom stim da se sada uzimaju uzorci u ravni sa mestima koja su preskočena u prethodom redu. Uzorci se uzimaju sa dubine do 30cm jer se na toj dubini kod navećeg broja kultura nalazi najveća i najaktivnija masa korena. U slučaju gajenja kulture čija masa korena prevazilazi 30cm dubinu uzorkovanja treba adekvatno prilagoditi. Najbolje vreme uzorkovanja je pred setvu.

Analiza zemljišta-1

Prikaz uzimanja uzoraka putem metode šahovskog polja.

Analiza zemljišta – faza II

Zemljišni uzorci se ravnomeno izmešaju i iz mešavine se  uzima toliko zemlje da  ispuni dve čaše do polovine. U jednu čašu se dodaje sirće a u drugu se dodaje soda bikarbona. U slučaju čaše sa sirćetom ako dođe do šuštanja i penušanja to je znak da je zemljište alkalno. U slučaju da je zemljište kiselo doćiće do slične reakcije sa sodom- bikarbonom.U slučaju da ne dođe do jako slabe do nikakve reakcije znači da je zemljište neutralne reakcije i da se nalazi u najoptimalnijem stanju za biljnu proizvodnju. Analiza se može vršiti direktno na parceli i pri svakom obavljenom testu se mogu upisati podatci o rezultatima i time se dobija verodostojnija slika o stanju zemljišne kiselosti.

Analiza zemljišta-2

Prikaz procesa analize zemljišta i izvođenja zaljučaka iz rezultata.

Količina vode koja je prisutna u zemljištu se može utvrditi uz pomoć korova. Više o ovoj metodi možete pročitati ovde.

Popravka kiselog zemljišta

Ukoliko se ustanovi da je zemljište kiselo mora se imati na umu više stvari. Kiselost zemljišta može biti posledica dve stvari. Prva stvar je odlika zemljišta u regionu tj zemljišta u regionu su sama po sebi kisela. Ukoliko je vaše zemljište, komšijino zemljište i svačije zemljište u regionu ukazuje na povećanu kiselost znači da je to odlika samog zemljišta. Druga stvar je povećana kiselost usled prekomerne upotrebe mineralnih đubriva. Minerajla đubriva imaju tzv. nosač komponetu koja služi kao fiksator aktivne materije. Nosači su najčešće na bazi sumpora ili neke jake kiseline i nakon usvajanja aktivne materije od strane biljaka ostatci materije nosača se sporo ispiraju ili se nakupljaju u zemljištu time menjaući pH vrednost ka kiselom.

DODATAN INFO: Kako racionalno đubriti pročitajte ovde.

Mere koje se mogu primeniti su sledeće: Mešanje mineralnih đubriva sa organskim radi neutralizacije jakih kiselina koje su poreklom iz mineralnog đubriva, kalcizacija zemljišta putem unošenja kreča ili slične materije (najbolje je izvršiti posle berbe ili pred zimu kada uopšte nema biljaka na parceli), upotreba neutralnih mikrobioloških đubriva.

Pročitajte još o značaju kalcijuma ovde i kako napraviti domaće mikrobiološko đubrivo saznajte ovde.

Popravka alkalnog zemljišta

Ukoliko se ustanovi da je zemljište alkalne reakcije može se odmah zaključiti da je to odlika samog zemljišta. Alkalna zemljišta trpe pojačano đubrenje jakim đubrivima i nasuprot prethodnom slučaju materija nosač se može iskoristiti kao sredstvo za popravku zemljišta. Ponekad se može desiti da zemljište pokazuje povećanu alkalnost usled skoro vršene kalcizacije. Đubrenje mineralnim đubrivima će rešiti i ovaj problem.

Ukoliko se ustanovi da je zemljište neutralno može se reći da je to fantastična vest. Održavanjem neutralnosti zemljišta pute umerenog đubrenja sa oragano mineralnim i mikorbiološkim đubrivima je siguran put održavanja pH u optimalnom stanju.Neutralna reakcija zemljišta je poželjna zbog toga što pruža najoptimalnije uslove za život i razvoj biljaka i zemljišne mikroflore koja je ujedno i najcenjeniji saveznik u uspešnoj biljnoj proizvodnji tako da onaj ko učini uslugu njima oni će mu pružiti tri puta više zauzvrat.