Konopljina vodnjača (Orobanche ramosa)

Konopljina vodnjača parazitira na biljkama konoplje, duvana, suncokreta, krompira, hmelja, mrkve, kukuruza, kupusa i grahorice. Parazitna je cvetnica i nemoguće je suzbiti ukoliko se zapati u usevu.

Konopljina vodnjača – opis

Podzemno stablo je krtolasto, zadebljalo i vezuje se za korenov sistem biljke domaćina. Stablo iznad zemlje je uspravno, razgranato, žućkaste boje sa tragovima hlorofila. Ima ljuspe umesto listova. Cvetovi su skupljeni u klasastu ili grozdastu cvast.

Cvetanje i klijanje

Vremenski period cvetanja vodnjače nije moguće utvrditi usled parazitskog načina života. Klijanje traje od juna do oktobra.

konopljina vodnjača-1

 Preventine mere uključuju

Setva čistog semena je najsigurniji način sprečavanja pojave ovog korova. Kod krompira je ovaj problem najizraženiji jer se seme korva lako sakrije među krtolama koje su namenjene za sadnju. Nema garancije da se neće pojaviti ali šanse se mnogostruko smanjuju. Ukoliko se vodnjača pojavi u usevu neophodno je primeiti plodored tako da se zaražen usev se ne sme vraćati na isto mesto narednih pet godina. Uklanjanje izvora zaraze.

Mehaničko suzbijanje

Ovaj vid suzbijanja nije moguće efikasno sprovesti zato što se vodnjača kači na gajenje biljke. Na malim površinama i zasadima hmelja je moguće sprovesti plevljenje.

Hemijsko suzbijanje vodnjače

Ne postoje herbicidi koji se mogu preporučiti za suzbijanje vodnjače a da se pri tome ne ošteti usev. GMO usevi koji su napravljeni da budu otporni na izvesan herbicid koji se prodaje zajedno sa semenom su takođe u opasnosti. Ukoliko se vodnjača uspešno suzbije na korenu i dalje ostaje oštećenje koje je vodnjača napravila onog momenta kada se zakačila za gajenu biljku. Ta rana na korenu predstavlja mesto ulaska za klice bakterija, virusa i gljivica. Ovakva situacija je neprihvatljiva jer se jedan problem menja za još veći drugi problem.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.