Bela noga krompira (Thanatephorus cucumeris/Rhizochtonia solani)

Bela noga krompira je najuočljivija na starijim biljkama. Na starijim biljkama se primećuje da je stablo pobelelo u prizemnom delu. Strukovi se suše usled poremećaja u protoku hraniva između korena i ostatka biljke, na krtolama se uočavaju crna nekrotična tela.

Vreme kada se bela noga krompira javlja

Mogućnost pojave je prisutna u svim fazama rasta. blaga zima i kišno proleće pogodije razvoju ove bolesti. Spore gljivica se brzo formiraju i šire. Kišno vreme praćeno jakim suncem stvara u usevu idealne uslove u pogledu temperature, vlažnosti vazduha i slabog kretanja vazduha. Tokom godine se posle jakih kiša usev treba obići i pregledati.

Prelazni domaćini

Prelazni domaćin su biljni ostaci. Pošto se krompir često gaji na istoj parceli više godina uzastopno (monokultura) pri ovakvom sistemu gajenja neizbežna je pojava bele noge. Ukoliko je usev koji je pre kromira zauzimao mesto na parceli bio iz familije Solanaceae (paradajz, paprika, patljidžan, duvan) opasnost od pojave bele noge postoji jer je i krompir iz ove porodice. Isto važi za useve koji se gaje posle krompira u kome je bila primećena bela noga.

bela noga krompira-2

Kako se bela noga krompira suzbija?

Uklanjanje i spaljivanje biljnih ostataka je jedna od metoda koja će smanjiti ali ne i sprečiti pojavu bele noge. Najefikasnije mere su plodored i gajenje otpornih sorata i hibrida. Plodored preseca životni ciklus štetočina tako što se setvom biljaka koje štetočine ne napadaju ukida pristup hrani. Bez hrane patogeni podležu uticaju gladi i njihova se populacija uništava. Najdelotvoriji je trogodišnji plodored jer se pri ovom sistemu gajenja početna kultura vraća na parcelu posle dve godine.  Duboko jesenje oranje izbacije spore patogena iz tople dubine na hladnu poršinu. Spore se smrzavaju i propdaju. Hemijskih sredstava za suzbijanje ima i valja ih imati pri ruci u slučaju brzog i jakog napada bolesti.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.