Blaps (Blaps ssp)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

bssp1Broj generacija i prezimljavanje: Imaju jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta.

Način nanošenja štete: Larva se hrani materijom u raspadanju, može biti štetna po korenje.

Očekivan preiod napada: Napad se može očekivati posle jakih kiša ili udara biljnih bolesti koje za posledicu imaju truljenje podzemnih organa biljaka.

bssp2Suzbijanje: Preporučuje se preparat na bazi Hlorpiriofosa, Hlorpirifos+Cipermetrina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.