Fuzarioza žita (Gibberela Zeae / Fusarium Graminearum)

 


Simptomi:  
Izaziva više simptoma. Najčešći simptomi su: palež klice, trulež korena i stabla, šturost i plesnavost na klasovima i metlicama. Napada sve žitarice. fz1Simptomi se manifestuju u vidu nicanja deformisanih biljaka, biljke ne niču, biljke često nekrotiraju. Pojava truleži na stablu i korenu, sušenje klasa. Zrna su štura nenalivena i prekrivena ružičastom navlakom. Proizvodi  veoma jake mikotoksine.

Vreme napada: Javlja se svake godine, najštetnija je u slučaju vlažnog vremena tokom klasanja. Ako je zrno zaraženo trulež nastavljada se širi u skladištima.

 

fz2Prelazni domaćin: Biljni ostatci.

Suzbijanje: Upotreba čistog semnskog materijala, plodored, uklanjanje žetvenih ostataka. Preporučuje se upotreba preparata na bazi: Tebukonazola, Protiokonazola, Fludioksonila i Difenkonazola.