Glavnica pšenice (Tilletia Caries)

gp1Simptomi: Zrno se pretvara u crni prah. Zaraženi klasovi se pojavljuju nekoliko dana ranije i uvek su uspravni. Poznati su još kao nakostrešeni klasovi.

Vreme napada: Zaraza započinje u vreme od nicanja do pojave prvog pravog lista.


Prelazni domaćin:
Ne postoji, ceo živitni ciklus se odvija na gajenoj biljci.

 

Suzbijanje: Upotreba čistog semenskog materijala, plodored. Preporučuju se preparati na bazi: Mankozeba, Tebukonazola i Difenokonazola.