Glavnica raži (Claviceps Purpurea)

gr1Simptomi: Umesto zrna se obrazuje crna sklerocija koja podseća na pseći nokat.

Vreme napada: Zarazu ostvaruju tokom cvetanja. Nošene vetrom spore dospevaju na tučak a zatim idu u plodnik.

Prelazni domaćin: Prelazni domaćin je spontana flora i zemljište.

gr2Suzbijanje: Plodored, uništavanje korova i spontane flore oko parcele, jesenja obrada zemljišta.