Kila kupusa (Plasmodiophora brassicae)

Kila kupusa se primećuje lako pošto zaražene biljke imaju hlorotične listove i smrde. Kada se biljka isčupa na korenu se vide tumoralni izraštaji. Često je ceo koren jedna velika kvrgava tvorevina.

Clubroot (Plasmodiophora brassicae) on sampled cabbage plants.Vreme kada se kila kupusa pojavljuje

Može se očekivati u prolećnom periodu pri temperaturama 20-25°c sa obilnim padavinama. Najčešće je javlja na ranom kupusu.

Prelazni domaćin

Zemljište.

Suzbijanje

Plodored od najmanje pet godina, upotreba otpornih sorti i hibrida, jesenje oranje, uklanjanje žetvenih ostataka, kalcizacija zemljišta. Predlaže se upotreba preparata na bazi: Fluazinama i Napropamida umanjuju štetnost.

kk2Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.