Kupusna muva (Phorbia brassicae)

Kupusna muva je poznata po tome da napada kupus, karfiol i kelerabu.

Broj generacija i prezimljavanje

Štetočina ima 2-3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke.

Način na koji kupusna muva nanosi štetu

Ponekad može u potpunosti da uništi kupusna muva 1rasađeni usev kupusnjača tokom maja meseca. Naročito je opasna štetočina za rani kupus, karfiol, kelerabu. Na jednoj biljci može se naći veći broj larvi koje mogu dovesti do potpunog propadanja useva u mlađem razvojnom stadijumu kupusnjača.Oštećene biljke gube turgor, dobijaju ljubičastu boju i lako se čupaju.

Očekivan period napada

Odrasli insekti se  pojavljuju u aprilu, a naročito tokom maja. Odrasli insekti nove generacije sreću se krajem juna.

Suzbijanje

Osnovna mera borbe je poštovanje plodoreda kao i nepesticidna mera – pokrivanje rasađenog kupusa u vreme leta kupusna muva 2agrotestilom ili insekticidnim mrežama. Ukoliko se primeti prisustvo štetočine ili već prisutna oštećenja,
intenzivnim navodnjavanjem i pojačanom ishranom biljaka štete se mogu ublažiti. Suzbijanje se može vršiti primenom insekticida na bazi Tiametoksama, Hlorpirifosa i Piretroida, Tiametoxama i Imidakloprida.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.