Lisna pegavost šećerne repe (Cercospora beticola)

Lisna pegavost šećerne repe se manifestuje na listovima u vidu tanke navlake sačinjene od spora gljiva patogena.

lpsr1Kada se lisna pegavost šećerne repe može očekivati?

Simptomi postaju vidni u junu mesecu. Uprkos tome što su simptomi vidni tek u junu mesecu gljivica može da se zapati u repi već pri klijanju.

Prelazni domaćini:

Prelazni domaćini su zemljište i biljni ostaci.

Suzbijanje:

Setva otpornih sorti i hibrida, uklanjanje žetvenih ostataka, jesenje oranje, plodored. Predlaže se upotreba sredstava na bazi: Difenokonazola, Propikonazola, Epoksikonazola+Fenpropimorfa, Metiltiofanata+ Epoksikonazola i lpsr2Piraklostrobina+ Epoksikonazola.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.