Lisna pegavost sirka (Exserohilum/Helminthosporium turcicum)

Simptomi: Napada listove biljke biljke. Manifestuje se u vidu prozirnih fleka koje se vremenom spajaju.

lps1Vreme napada: Letnji period. Podložnost napadu bolesti je veća usled rasta temperature. Letnje kiše takođe doprinose uvećanju šanse za pojavu bolesti. Bolest se širi kontaktom zaraženih listova sa zdravim listovima.

Prelazni domaćini Prelazni domaćin su žetveni ostatci.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti i hibrida. Za hemijsko suzbijanje je potrebna posebna dozvola usled opasnosti herbicida lps2koji se primenjuju.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.