Lisna rđa pšenice (Puccinia Recondita)

 

 

Simptomi: Napada sve žitarice i livadske trave. Simptomi se lrp2javljaju na stablu i lisnim rukavcima. Ecidiospore dospevaju na žitarice i nakon dospeća pucaju i oslobađaju spore koje su boje rđe. Moguća je pojava sekundarnih infekcija u vidu crnih rđastih crtica.

Vreme napada: Napad se može očekivati kada temperatura pređe 1lrp15 °c, optimalna temperatura za napad je 20 °c Visoka vlaga vazduha i blaga zima mnogostruko uvećavaju šanse napada.

Prelazni domaćin: Šimširika(Berberis Vulgaris)

 

sim

Šimširika – prelazni domaćin.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti. Uništavanje samoniklih biljaka u jesen pre setve. Kao delotvorna pokazala su se sredstva na bazi Hlorotanila i Triadimefona u ranim fazama pojave bolesti.