Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita)

Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) je gljivična bolest koja se manifestuje na svim strnim žitima i livadskim travama iz porodice Poaceae. Česta je pojava na našim parcelama.

Simptomi lisne rđe pšenice

Simptomi se javljaju na stablu i lisnim rukavcima. Gljivične spore dospevaju na žitarice na kojima razvijaju kolonije. Nakon đto kolonija dovoljno naraste i ojača ona počinje da formira spore nove generacije. Delovi gljivičnog tela u kome se nalazi velik broj spora (vrećice) su obično tamnije boje. Nakon izvesnog vremena vrećice pucaju i oslobađaju spore koje su boje rđe.Moguća je pojava sekundarnih infekcija u vidu crnih rđastih crtica.

Učestalost i vreme napada

Napad lisne rđe pšenice se može očekivati kada temperatura pređe 15 °c, optimalna temperatura za napad je 20 °c Visoka vlaga vazduha i blaga zima mnogostruko uvećavaju šanse napada. Naročito se moža obratiti pažnja na period godine u kom je česta, brza, smena obilnih kiša i jakog sunca. Janlja se svake godine.

Prelazni domaćini

Najčešći prelazni domaćini su samonikle biljke iz porodice trava i šimširika (Berberis Vulgaris). Kao što je već pomenuto spore gljiva koja izaiva lisnu rđu pšenice napada i njene srodnike. Posebno se može istaći šimširika koja uprkos tome što nije trava nit iz porodice trava u velikom brou slučajeva pruža odličan zaklon za prezimljavanje.

Žetveni ostatci naročito korenje koje ostaje posle žetve i zemljištu služi kao zimsko sklonište za spore gljiva. Zaražena slama ili zaraženo seno koje se koristi za prostirku u stajama može biti potencijalan izvor zaraze kojim lisna rđa pšenice može da se širi ukoliko se đubri stajskim đubrivom.

Šimširika (Berberis Vulgaris)

Šimširika (Berberis Vulgaris)

Suzbijanje lisne rđe pšenice

Uništavanje samoniklog bilja pred jesenju setvu i održavanje površina koje se nalaze oko parcele će doprineti u suzbijanju lisne rđe pšenice.

Gajenje otpornih sorti je obavezno ukoliko se primenjuje stajsko đubrivo.

Plodored je preporučljiva mera. Pšenica ili njeni srodnici treba da se varte na parcelu tek nakon tri do četiri godine. Tokom tih godina spore gljiva propadaju. U slučaju višegodišnjeg uzastopnog gajenja na istoj parceli (monokutura) setva otpornih sorata je obavezna.

Plitko letnje oranje ili duboko zimsko oranje doprinosi uništenju spora lisne rđe pšenice.

Hemijska sredstva za direktno suzbijanje je najbolje primeniti u ranim fazama razvoja bolesti.  bitno je izbegavati period neposredno pred cvetanje i sam period cvetanja useva kako ne bi doišlo do oštećenja polena.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.