Lukov moljac (Acrolepiopsis assectella)

Lukov moljac (Acrolepiopsis assectella) je poznat po tome da napada luk i njegove srodnike iz familije Liliaceae.

Broj generacija i prezimljavanje

U našim uslovima ima dve generacije godišnje dok u toplijim krajevima može imati i treću generaciju. Uglavnom prezimIjava kao odrastao insekt u zemljištu ili pod biljnim ostacima . Katkad prezimi i u fazi lutke.

Način na koji lukov moljac čini štetu

Štete izaziva gusenica koja se hrani tkivom ispod zelenog površinskog tkiva (parenhimom) a kasnije prodire u glavicu. Početni simptomi napada prepoznaju se po uzdužnim srebrnasto-belim prugama koje se javljaju na listovima. Te pruge nastaju usled izgrizanja lisnog parenhima , a površinsko zeleno zaštitno tkivo (epidermis) ostaje neoštećen. Kada gusenica uđe u glavicu biljka počinje da žuti, vene i na kraju se potpuno osuši.

Očekivan period napada

Odrasle jedinke lukovog moljca se pare u maju , nakon čega ženke odlažu jaja na listove i korenov vrat.Ispiljene gusenice se ubušuju u listove luka koje buše hraneći se lisnim parenhimom. Nakon 14 dana gusenica završi razvoj i izlazi iz glavice. Gusenice druge generacije javljaju se u julu i prvoj polovini avgusta , ali nanose znatno manje štete.

Lukov moljac (Acrolepiopsis assectella) - larva

Prikaz larve lukovog moljca (Acrolepiopsis assectella)

Suzbijanje lukovog moljca

Kao preventivne mere suzbijanja može se računati na plodored. Ukoliko je došlo do napada useva luka preporučljivo je izbegavati gajenje luka na napadnutoj parceli narednih dve do tri godine. Na ovaj način se populaciji lukovog moljca ukida izvor hrane što je prisiljava da napusti područje ili strada usled gladi.

Obrada zemljišta odmah nakon vađenja luka. Bilo da je u pitanju letnje ili jesenje oranje ovaj zahvat će znatno smanjiti broj jedinki u populaciji ove štetočine.

Uništavanje biljnih ostataka u polju i odstranjivanje pojedinačno napadnutih biljaka smanjuje broj mesta na kojima lukov moljac može naći sklonište i mesto za prezimljavanje.

Kako je najviše napadnut mlad luk u rano proleće  Primena insekticida je opravdana samo u slučaju jačeg napada.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana ovde.

Hemijska zaštita, upotreba bio-insekticida i bio-repelenata se ne preporučuje kod luka koji se odmah koristi za ishranu i  iznosi na tržište u svežem stanju. Poželjno je da prođe najmanje mesec dana od zadnje primene hemijskog sredstva kako bi se izbegle neželjene posledice.

U principu, na malim parcelama individualnih proizvođača najčešće nije potrebno suzbijati ovu štetočinu. Zaštita od lukovog moljca mora se sprovoditi samo na površinama za proizvodnju semenskog luka prskanjem. Izvode se po dva prskanja u doba leta leptira prve generacije i dva prskanja u doba leta leptira druge generacije u razmaku od 10 dana.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.