Mrkvina cistolika nematoda (Heterodera carotae)

Mrkvina cistolika nematoda (Heterodera carotae) je poznata po tome da napada korenasto povrće.

Broj generacija i prezimljavanje

Mrkvina cistolika nematoda može razviti i do četri generacije godišnje. Našim kontinentalnim klimatskim područjima obično razvije dve generacije godišnje. Prezimljava u zemljištu i biljnim ostatcima.

Način na koji mrkvina cistolika nematoda čini štetu

Parazitira u korenu mrkve (endoparazit). Napadnute biljke zaostaju u porastu i razvoju , listovi žute i crvene . Pri jakim napadima gajene biljke se suše .Pojačan je i razvoj sekundarnih korenčića plitko pri površini zemljišta te koren dobija bradat izgled . Napadnuta mrkva je zakržljala , drvenasta i deformisana.  Često se i račva.

Očekivan period napada

Napad prve generacije se može očekivati u usevu rane mrkve, koji se seje u martu , a bere u julu. Na mrkvi koja se seje u maju i bere u novembru  razvija se druga generacija mrkvine cistolike nematode.

Mrkvina cistolika nematoda (Heterodera carotae)

Suzbijanje mrkvine cistolike nematode

Kao preventivne mere suzbijanja može se računati na plodored. Ukoliko je došlo do napada useva mrkve preporučljivo je izbegavati gajenje korenastog povrća na napadnutoj parceli narednih dve do tri godine. Na ovaj način se populaciji mrkvine cistolike nematode ukida izvor hrane što je prisiljava da napusti područje ili strada usled gladi.

Obrada zemljišta odmah nakon vađenja mrkve. Bilo da je u pitanju letnje ili jesenje oranje ovaj zahvat će znatno smanjiti broj jedinki u populaciji mrkvine cistolike nematode.

Uništavanje biljnih ostataka u polju i odstranjivanje pojedinačno napadnutih biljaka smanjuje broj mesta na kojima mrkvine cistolike nematode može naći sklonište i mesto za prezimljavanje.

Ukoliko nije moguče primeniti plodored preporučuje se fumigacija zemljišta koja se pokazala kao jedina efikasna mera borbe protiv mrkvine cistolike nematode na otvorenom polju. Hemijska sredstva za namenjena za direktno suzbijanje, otporne sorte i hibridi ne postoje.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.