Navodnjavanje kukuruza

Navodnjavanje kukuruza je siguran metod za mnogostruko povećanje prinosa. Mnogostruko je mala reč jer se, prema sprovedenim ogledima, skok u prinosu kreće od 66% u kišnim a u sušnim godinama i do 100%. Postoje priče da skok u prinosu može da dostigne i 300% , a to, apsolutno nema smisla jer ispada da samo navodnjavanjem, na neki čudan i magičan način, dobijamo i do tri puta više klipova po biljci. Bezvezluke na stranu, ali i povećanje prinosa 30-50% je super!

Postoje razne metode i trikovi za uspešnu borbu protiv suše koje možete pročitati ovde.

Navodnjavanje nije ni lak ni jeftin posao. Oprema košta više nego što bi trebalo, ili smelo, jer je trgovci i proizvođači tretiraju kao luksuz, iako vrlo dobro znaju da je potrepština. Ista oprema je sklona kvarenju, zahteva dosta održavanja i glomazna je, pa u skladu sa ovim ko je poseduje, ili želi da je kupi – biće bespotrebno odran.

Neko će da je kupi, drugi neko će sam da je napravi, bilo kako bilo, neophodno je da se zna kada i kako treba da se sprovede navodnjavanje kukuruza. Nema smisla traćiti vodu, energente i habati mašine – za mali učinak. Postoji mnogo tehnika navodnjavanja, ali nije svaka pogodna za svaki usev.

Nešto o kukuruzu

Usev kukuruza je širokoredan, a to znači da je rastojanje između redova 30+cm. Međuredno rastojanje zavisi od samog hibrida, a uloga mu je da obezbedi adekvatan prostor za razvoj i širenje listova između redova. Za kukuruz je od suštinskog značaja dovoljno prostora za širenje listova . Listovi kukuruza su takvi da svaku kap vode, koja dospe do njih, vode ka korenu i mogu se smatrati „prirodnim olucima“. Činjenica da sama biljka teži da svu vodu dovede do korena je od suštog značaja za ekonomično navodnjavanje.

Koren je kukuruza je ogroman i razgranat. Pogledajte koliko je biljka visoka i oduzmete četvrtinu kako biste dobili maksimalnu dubinu do koje je koren dopro. Pošto se koren grana i horizontalno smatra se da je njegovo širenje, u svim pravcima, polovina izračunate dubine. Kada se povežu krajnje tačke širenja sa krajnjom tačkom dubine stvara se slika o izgledu korenu kukuruza.

Prikaz odnosa korena i nadzemnog dela biljke

Prikaz odnosa korena i nadzemnog dela biljke

Iz navedenog se vidi da je najveća masa korena u zoni do pola metra dubine a najrazgranatiji je u zoni do 30cm dubine. Ukoliko se planira redovno zalivanje neophodno je ovo uzeti u obzir.

Listovi kukuruza su krupni i gusti, što znači da prave dosta senke u međurednom prostoru, a senka usporava isparavanje. Sve ove osobine se moraju uzeti u obzir kako bi se navodnjavanje kukuruza sprovelo i brže i efikasnije.

Kritični momenti za navodnavnje kukuruza

Kukuruz bi trebao najviše da se zaliva u tri ključna perioda:

  • pred fazu intenzivnog porasta (oko mesec, do mesec i po nakon setve);
  • tokom metličenja i pred svilanje,
  • u stadijumu nalivanja zrna.

Intenzivan porast je faza u životu biljke kada se prioritet daje razvoju zelene mase. Koren, stablo i listovi se naglo razvijaju, i kako bi to postigla, biljka zahteva i troši veliku količinu vode. Bez adekvatne količine vode za metaboličke procese, koji hraniva iz zemljišta i uneto đubrivo pretvaraju u tkivo, rast biljke biva ometen. Bačeno đubrivo neće biti u potpunosti iskorišćeno. Bačeno je prava reč! Ova faza rasta mora da prođe kad – tad. Ukoliko biljka kasni sa njom kasniće i sa ostalim fazama. Može da bude katastrofalno ukoliko se faza metličenja odigra tokom najveće vrućine. Navodnjavanje kukuruza u ovoj fazi je od presudnog značaja za one koji gaje silažni kukuruz.

Metličenje i svilanje je sledeći ključan momenat, jer se tada formira i prenosi polen. Onog momenta kada polen sa metlice padne na lepljivu svilu – počinje formiranje klipa. Polen i svila mora da budu zdravi. Polen je izuzetno osetljiv na sušu, a svila je neupotrebljiva ukoliko se osuši i izgubi lepljivost. Kako bi se sprečila situacija da zdrav polen padne na suvu svilu, ili situacija da propao polen dospe do zdrave svile, navodnjavanje je u ovom periodu najznačajnije i najpotrebnije.

Kada oplodnja prođe kako valja, počinje formiranje klipova. Prvo se formira klip koji raste i istovremeno puni zrno. Taj momenat punjenja, „nalivanja“ zrna, je jako bitan, jer klip koji nije dobro naliven ima sitno i šturo zrno. Opet je voda od suštog značaja i tokom ove faze, jer suša direktno utiče na količinu i kvalitet roda. Može doći i do situacije kada klip, na oko, deluje kao dobro razvijen, ali zrno je prazno krhko i lomljivo. Od samog hibrida zavisi koja će se situacija odigrati, ali složićemo se da ni jedna nije dobra. Za one koji gaje kukuruz šećerac i kokičar zalivanje u ovoj fazi je jednako važno kao i u fazi metličenja i svilanja.

Taktika za efikasno navodnjavanje kukuruza

Kao što je već rečeno, telo kukuruza je tako građeno da svu vodu koji nabavi sliva ka korenu, i u skladu sa ovim treba ga navodnjavati. To zapravo znači da treba zalivati od dole, a ne odozgo. Što je voda bliža zemlji veće su šanse da je koren kukuruza upije i iskoristi. Zalivni sistemi kao što su kap po kap i tifon su delotvorniji nego kišna krila ili prskalica.

Tifon

Prikaz sistema za navodnjavanje Tifon.

Prskalice i uređaje za veštačku kišu ne treba ignorisati, jer u skladu sa cenama nabavke i održavanja zalivnih sistema bolje je išta nego ništa. Kada se uporede stepeni efikasnosti jasno je da za navodnjavanje kukuruza bolje rezultate daju sistemi koji dostavljaju vodu bliže površini zemlje.

U fazi metličenja i svilanja uređaji za veštačku kišu mogu oštetiti polen i svilu tako da se zalivanje preporučuje predveče ili tokom noći. Mnogi neće da rizikuju, pa preskaču zalivanje u najkritičnijem momentu gajenja, što je suludo. Ali, tako je – kako je.

Prizemnim zalivanjem voda efikasno dospeva na dubinu od 30-50cm i zona gde je koren najrazvijeniji i najefikasniji. U fazama metličenja, svilanja i nalivanja zrna ostvaruje se bonus zato što lišće kukuruza sprečava isparavanje, i tako se čuva i korisiti svaka kap koja je dospela do biljke.

Brazdice – niskobudžetno ali i praktično rešenje za navodnjavanje kukuruza

Poželjno je, dok je u toku međuredno kultiviranje kukuruza, da se na kultivator montiraju šire motičice. Široke međuredne brazde omogućavaju puštanje vode u njih i zalivanje metodom plavljenja. Voda se pusti sa najvišlje tačke da lagano teče niz brazdicu i zaliva biljke. Ovaj metod zalivanja nije primenljiv svugde, nagib diktira kretanje vode, i postoji rizik od vodne erozije. Ukoliko je zalivanje na ovaj način moguće, treba da se primeni – jer je najjeftiniji.

Više o eroziji, njenim posledicama i kako je sprečiti možete pročitati ovde.

Efikasnost se mnogostruko povećava ukoliko je površina malčirana. Malč sprečava isparavanje vode i njegov najveći doprinos može da se vidi kada je usev kukuruza u fazi intenzivnog porasta. Kasnije, lišće kukurza preuzima ulogu zaštite od isparavanja.

Više o malčiranju možete pročitati ovde.

Kako biljka raste brazdice i dalje ostaju urezane na površini zemljišta. Uprkos tome što malč gubi na značaju, utrošak vode je opet smanjen i sistem dostave ne gubi na funkciji.

Sa ovim predznanjem moći ćete da planirate i efikasno sprovedete navodnjavanje kukuruza, i na taj način izbegnete katastrofe koju suša donosi. I, naravno, dobijete bolji prinos po hektaru. Jeste skupo da se nabavi, ili napravi oprema za navodnjavanje, ali ako se adekvatno korisiti na istu se može gledati kao na investiciju, a ne trošak, i preklasirati je iz luksuza u potrebštinu.