Pegavost lista i klasa (Septoria Nodorum)

 

plk1Simptomi: Pege imaju tamne ivice i u središtu pega su vidljive crne tačke. Pege mogu u potpunosti da prekriju list i klas što dovodi do sušenja. Napada pšenicu, raž i tritikale.

Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 15-20°c zajedno sa povećanom vlagom vazduha.

plk2Prelazni domaćin: Prelazni domaćini su okolna korovska vegetacija i žetveni ostatci.

 

Suzbijanje: Upotreba čistog, tretiranog, semnskog materijala, plodored, uklanjanje žetvenih ostataka.  Preporučuju se sredstva na bazi: Tebukonazola, Triadimenola i Spiroksamina.