Pegavost lista (Septoria Tritici)

 

pl1Simptomi: Pege imaju tamne ivice i u središtu pega su vidljive crne tačke. Pege mogu u potpunosti da prekriju list što dovodi do sušenja. Napada pšenicu, raž i tritikale.

Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 15-20°c zajedno sa povećanom vlagom vazduha.

pl2Prelazni domaćin: Prelazni domaćini su okolna korovska vegetacija i žetveni ostatci.

Suzbijanje: Upotreba čistog, tretiranog, semnskog materijala, plodored, uklanjanje žetvenih ostataka.  Preporučuju se sredstva na bazi: Tebukonazola, Triadimenola i Spiroksamina.