Plamenjača kupusa i kupusnjača (Peronospora parasitica)

Plamenjača kupusa i kupusnjača se manifestuje u vidu hlorotičnih pega koje vremenom postaju nekrotične pege poligonalnog oblika. Sa naličja pega uočava se sivkasta navlaka. Listovi se suše, postaju krti i lome se.

pkk1Vreme kada se plamenjača kupusa i kupusnjača može očekivati

Pri vlažnom i prohladnom letu javljaju se štete na jesenjem kupusu za proizvodnju glavica.

Prelazni domaćin

Zemljište.

Suzbijanje

Proizvodnja rasada u nezaraženim pogonima, dezinfekcija zemljišta kao i hemijska zaštita mladih biljaka u uslovima povoljnim za pojavu patogena. Primjenjivati najmanje trogodišnji plodored uklanjati korove i samonikle biljke iz familije Brassicaceae. Predlaže se upotreba sredstava na bazi: Azoksistrobina, Famoksadon+Cimoksanila, pkk2Bakra, Metalaksil-M+ Hlorotalonil i Hlorotalonila.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.