Plamenjača suncokreta (Plasmopara Halstedii)

Simptomi: Raspoznaju se sistemična i lokalna zaraza. Sistemična se javlja češće ako se biljka razvija iz zaraženog semena. Osnovni simptom je smanjen porast biljke. Biljka razvija sve organe uključujući i cvast. Cvast se ne okreće za suncem. Listovi su prekriveni kreč belom navlakom.

ps1Vreme napada: Bolest se javlja pri vlažnijem vremenu. Napada mlade biljke.  Optimalni uslovi za razvoj bolesti su temperature 20 – 25 °C i vlažno vreme.

Prelazni domaćini: Prezimljava na zaraženim biljnim ostatcima i ponekad na semenu.

ps2Suzbijanje: Otporne sorte, setva čistog semena, jesenje oranje, setvu tretiranog semena fungicidima na bazi Metalaxyla.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.