Rđa graška (Uromyces pisi)

Simptomi se u načelu maniestuju na listovima, ređe na stabljikama i mahunama. Prvi simptmi zaraze su bele pege na naličiju lista, vremenom, pege dobijaju rđastu boju i zaraženo lišće se suši.

rg1Vreme napada: Bolest se javlja pri vlažnijem vremenu. Napada mlade biljke.

Prelazni domaćini Prelazni domaćini mogu biti žetveni ostatci, zemljište i pritke ukoliko se gaji grašak pritkaš.

Suzbijanje: Dezinfekcija pritki, plodored, hemijske mere se primenjuju samo u slučaju jake zaraze koja je nastala usled uzastopnog gajenja graška na istoj parceli i upotrebom pritki koje rg2nisu dezinfikovane. Često je uklanjanje zaraženih biljaka sa parcele dovoljno za suzbijanje ove bolesti. Preporučuju se hemijski preparati na bazi mankozeba.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.