Recepti za hranljive substrate od vrtne zemlje

Hranljivi substrati imaju veoma značajnu ulogu u povrtarstvu i cvećarstvu. U ovim granama ratarske proizvodnje najznačajniji su u periodu od semena do rasada. Seme stavljeno u kvalitetan substrat daće jak i zdrav rasada koji je spreman na surove uslove koji ga čekaju van zaštićenog prostora.

Substrati se mogu kupiti kao gotovi ili proizvesti. Proizvodnja dolazi u obzir ako je isplativija od kupovine i prevoza gotovih substrata.

Proizvodnja substrata je lakša nego što se misli. Ovde će se razmatrati substrati koji se mogu proizvesti od najobičnije zemlje koja se nalazi apsolutno svuda i uvek je ima.

  • Baštenska zemlja se koristi veoma često kao sastavni deo kod vz1pripreme odgovarajućeg substrata. Uzima se sa površina koje su duži niz godina bile obrađivane, đubrene i korišćene za proizvodnju povrća. Od alata za prikupljanje potrebin su ašov, kolica i mreža za prosejavanje.

Substrat koji se dobija je bogat hranljivim materijama koje su prisutne zbog đubrenja i mikroorganizmi
ma koji su prisutni usled boravka gajenih biljaka u njemu.

Vreme pripremanja je najminimalnije tj. koliko vam je potrebno da nakupite adekvatnu količinu baštenske zemlje za Vaše potrebe.

Baštenska zemlja može dalje da se obogaćuje primenom drugih đubriva.

  • Livadaska zemlja (busenjača) nastaje razlaganjem livadskog busena. Ona se priprema tako što se plugom ili ašovom skine vz2površinski sloj debljine 8-10cm, širine 30-40cm i proizvoljne dužine. Busenje se slaže na gomile visine 1-1,5m i proizvoljne dužine. Busenovi se polažu jedan preko drugoga tako da je okrenuta trava prema travi. U cilju obogaćivanja zemlje hranljivim materijama  kao i radi ubrzavanja razlaganja organskih materija između svaka dva reda busena dodaje se pregorelo stajsko đubrivo (1m³ stajnjaka na 4m³ busena). U toku leta gomilu treba 2-3 puta prekopati i zaliti. Za neutralizaiju kiselosti na svaki 1m³ busenjače treba dodati CaO (negašeni kreč) i to: pri pH 4=3kg, pri pH= 2,5kg , pri pH6=1kg. Umesto negašenog kreča može se na svaki m³ zemlje dodati 3-4kg pepela.

Na ovaj način pripremljena livadska zemlja (busenjača) ima neutralnu reakciju. Pre upotrebe treba je prosejati kroz sito sa otvorom oko 3cm. Nije preporučljivo da pripremljena zemlja ostaje na otvorenom  polju duže od jedne godine jer dužim stajanjem gubi poroznost, elastičnost i strukturu. Zato je najbolje sa pripremama početi u junu (kada trave narastu)  i koristiti je već u toku naredne zime i proleća.

Ova vrsta vrtne zemlje je veoma čest sastavni deo substrata za gajenje mnogih saksijskih kultura. vz3Takođe ova zemlja služi kao jako dobra sredina za ožiljavanje reznica koje lako trule.

Osim za rasad hranljivi substrat su našli primenu u tzv.
kontejnereskoj proizvodnji kao sredina u kojoj biljka provodi ceo svoj život, a da ne zanemarimo i domove gde se najčešće mogu naći u saksijama za cveće. Primenljivost ovih substrata je svestrana, lako se prave i materijal za njihovo pravljenje je čist i prirodan. Imajući sve navedeno u vidu može se reći slobodno da je ovakav substrat dobar temelj za proizvodnju hrane na organski način.