Siva lisna pegavost kukuruza (Setosphaeria Turcica)

Simptomi se manifestuju u vidu vretenastih sivih pega. Pege mogu da prekriju ceo list usled čega se list suši pre vremena. Središnji deo pega je tamniji.

slpk1Vreme napada: Zaraza se javlja nakon deset ili više sati pri temperaturi od 20-30°c pri visokoj vlažnosti vazduha.

Prelazni domaćin: Biljni ostatci.

Suzbijanje: Plodored, uklanjanje žetvenih ostataka. Preporučuju se preparati na bazi: Epoksikonazola i Piraclostrobina.

slpk2Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.