Siva lisna pegavost suncokreta (Septoria Helianthi)

Simptomi: Pojavljuje se svake godine. Bolest se manifestuje samo na listovima. Zaraza počinje od donjih i širi se ka gornjim listovima. Prepoznatljiva je po sivim pegama poligonalnog oblika. U središnjem delu pega su crne tačke sa sporama.

slp1Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 20-25°c uz obilne padavine. Prve pege se uočavaju početkom cvetanja biljaka.

Prelazni domaćini: Žetveni ostatci. Prezimljava na zaraženim biljnim ostatcima i na semenu.

slp2Suzbijanje: Setva otpornih sorti i hibrida, uklanjanje žetvenih ostataka, jesenje oranje. Predlaže se upotreba sistemičnih preparata na bazi: Benzimidazola u kombinaciji sa protektivnim fungicidima Dithane i Cineb.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.