Sjajnik repice (Meligethes aeneus)

Sjajnik repice je specijalizovana štetočina. Napda samo biljke iz familije Brasscaceae što znači da kupus, kelj, kelj pupčar i ostali članovi ove familije mogu biti u opasnosti.

Sjajnik repice kao štetočina

Poznata je po tome da napada cvetove uljane repice mada može napasi bilo koju vrstu iz porodice kupusnjača koja je u fazi cvetanja.

Broj generacija i prezimljavanje

U našim uslovima sjajnik repice ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao odrastao insekt u zemljištu, na rubovima polja, šuma i sličnim mestima. Izraženo je preklapanje generacija jer larve i lutke nove generacije takođe prezimljvaju u zemljištu. Odrastao insekt živi više godina.

Način na koji sjajnik repice nanosi štetu

Sjajnik repice pravi štete hraneći se na pupoljcima, koje buši. Ponekad sjajnik repice ulazi u njih  i izgriza pupokljke iznutra. Odrastao insekt koji živi više godina i u stanju je da prezimi. te se štete mogu očekivati i sledeće godine ukoliko se kupousnjače gaje više uzastopnih godina na istoj parceli.

Očekivan preiod napada

Odrsli insekti prelaze na uljanu repicu čim otpočne formiranje cvetnih pupoljaka. Ženke sjajnika repice polažu jaja u pupoljke i nakon 5-7 dana iz jaja se razvija larva koja se hrani delovima cveta. Štete od larvi su neznatne. Razvoj larvi traje oko 20 dana nakon čega se spušta u zemljište.  Mladi tvrdokrilci javljaju se krajem maja i u junu, te se hrane cvetovima. U avgustu odlaze na prezimljavanje.

Suzbijanje sjajnika repice:

Suzbijanje repičinog sjajnika se obično izvodi u vreme početka napada na pupoljke, dok su još zatvoreni u zbijenoj cvasti.Sa primenom insekticida treba prestati na početku cvetanja, jer štetnost sjajnika tada počinje da opada (nesmetano se hrani polenom), a počinje i dolet pčela. Primena insekticida u cvetanju je zakasnela, nesvrsishodna i predstavlja opasnost za pčele.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.