Sočivasta pegavost stabla (Pseudocercosporella herpotrichoides)

 

sps1Simptomi:  Napada zonu između korena i prvog kolenca. Stablo se lako lomi i povija. Simptomi se manifestuju u vidu sočivastih vretena.

Vreme napada: Simptomi se pojavljuju na stablu nakon klasanja.

Prelazni domaćin: Nije utvrđen.

 


Suzbijanje:
Upotreba čistog semnskog materijala, plodored, uklanjanje žetvenih ostataka. Preporučuju se sredstva na bazi: Karbendazima,  Epoksikonazol+Karbendazim, Iprodion+Karbendazim,Flutriafol+Karbendazim, Propikonazol+Karbendazim, Tebukonazol+Karbendazim.