Travnjak u dvorištu, pravljenje i održavanje

Travnjak u dvorištu je prvi pokazatelj kakvog domaćina ima kuća. Nemoguće je porediti onaj koji je zapušten i zarastao sa ravnim, prostranim i uredno ošišanim travnjakom.
Travnjaci su postali znak prestiža u Engleskoj tokom renesanse. Seljani su napuštali svoja imanja, tražeći bolji život u gradovima, ostavljajući za sobom zemlju koju niko nije hteo da obrađuje. Vlastelini su zaključili da je bolje držati ovce nego da zemlja propada, i tako i bi. Ogromne površine su bile raspoložive ovim životinjama. Okućnica vlastelinove „skromne“ kuće bila obsluživana četom kosača, koja je spremala seno za zimu. U to vreme nisu ni bili svesni da će ovaj sistem biti prvi korak ka usponu Britanije kao najveće i najjače impreije u istoriji.

Travnjak u dvorištu je ustvari ukrasna livada.

Travnjaci se, školski gledano, dele na pašnjake i livade. Izgled i namena pašnjaka su dobro poznati. Livade su travnate površine na kojima se vrši kosidba, a izbegava napasanje stoke. Travnjaci, kako ih mi zamišljamo, su ustvari livade koje se gaje za ukrasne i sportsko-rekreativne namene. Nemojte se sekirati ako ovo niste znali, nisu ni Britanci, a dokle ih je to dovelo. U pravu ste ako pomislite da je livada sve što niče oko kuće, a nije žbun ili drvo. Na takvu površinu se gleda kao na prirodnu livadu. Naš je cilj da tu prirodnu livadu poboljšamo i dovedemo u najlepše moguće stanje.

Osnovno o travi

Trave su rodom iz porodice Poaceae (grupe pravih žita) i srodnici su pšenici, ovsu, ječmu i raži. Biljke ove porodice imaju deo tela koji se zove čvor bokorenja iz kog izbijaju vlatovi (stablo, listovi i cvasti ). U narodu ovaj deo biljke je poznat kao busen. Busen se, u zavisnosti od vrste, formira na jednom od tri mesta: pod zemljom, u ravni sa zemljom i iznad zemlje.
U cilju pravljenja lepog travnjaka najbolje su vrste koje formiraju busen ispod zemlje. Većina prirodnih travnjaka u našem regionu je puna tvrdače (Nardus sticta), koja ima ogroman nadzeni busen savršen za saplitanje, padanje i iskretanje zglobova pri igranju fudbala.

travnjak u dvorištu-tvrdača

Busenje koje se razvija iznad površine zemlje, slika i prilika onog što ne žeimo na gajenom travnjaku.

Trave takođe imaju osobinu da formiraju zajednice sa drugim travama, drugim biljkama i leguminozama (u ovom konkretnom slučaju detelinama). Dobar travnjak je mešavina više vrsta trava i detelina, sa što manje drugih biljka (korova).

Travnjak u dvorištu po kratom postupku

Nabolji način za pravljenje ukrasnog travnjaka je uklanjanje postojećeg i setva novog. U poljoprivrednoj apoteci, ili vrtnom centru, mogu se naći gotove smeše trava za osunčanu i za zasenjenu površinu. Površina koja ima manje od osam sati dnevnog svetla zahteva smešu za senku. Na deklaraciji piše koje seme se nalazi u kutiji i koju površinu pokriva.
Mnogi misle da se je za lep travnjak obavezan engleski ljulj, ali tu ima jedna začkoljica. Engleski ljuj (Lolium perenne) zahteva, u poređenju sa svojim srodnicima, francuskim (Arrhenatheretum elatius) i italijanskim (Lolium italicum), ogromne količine vode i jako je osetljiv na sušu. Ukoliko nemate mogućnosti, ili volje, da zalivate svaki treći do peti dan, naročito tokom letnje suše, najbolja je travna smeša sa italijanskim ljuljem koja je, ujedno, najprodavanija kod nas.

Čitajte još o načinima borbe protiv suše.

Postupak: posotjeća trava treba da se ukolni sa površine ašovom, motikom ili rotofrezom. Zemlja se usitni i poravna, tako da na površini budu grudvice veličine zrna graška.

travnjak u dvorištu-zemlja

Nakon eliminacije ovih par grudvi što je ostalo zemlja će biti spremna za setvu trave.

Setva se vrši omaške, rasipanjem, kao u stara dobra vremena. Treba voditi računa da se što više površine pokrije i da seme bude razbacano u, manje-više, istoj meri po celoj površini.
Dalje, seme se mora pritisnuti, kako bi leglo u zemlju, i da ga vetar ne bi oduvao. Da bi se to postiglo treba da se uzme bure i napuni vodom ili peskom do trećine/ četvrtine, obori na bok i time se povalja zasejana površina. Ukoliko nemate bure – poslužiće jedna dobra fosna. Bacajte je na zemlju i nagazite nekoliko puta.
Zadnja neophodna aktivnost, u ovoj fazi, je kvašenje zasejane zemlje. Mlaz vode ne sme da bide jak i preporučuje se upotreba prskalice koja je u stanju da pravi kapi nalik finoj kiši. Za nedelju dana prve vlasi trave će izbiti na površinu, a za mesec dana imaćete lep, mlad travnati pokrivač. Najbolji period za zasnivanje travnjaka je proleće i rana jesen.

Održavanje travnjaka

Prva kosidba tek zasejanog travnjaka se vrši dva do tri meseca nakon kompletnog nicanja trave. Pri prvoj kosidbi treba uzeti u obzir da su biljke još male i slabe, te se noževi kosačice, ili list kose, oštre do savršenstva, kako ne bi čupali mlade biljke iz zemlje. Visina reza je 5-8 cm iznad površine zemlje. Sledeće kosidbe se vrše jednom do dva puta mesečno na visinu od 8-10 cm.

DODATAN INFO: Pravilno oštrenje noša i pripremu kosačice možete videti ovde.

Nakon kosidbe valja i pograbuljati kako bi se odstranili odresci, sitno smeće i lišće. Poznata je pojava polu-razgrađene trave poznate kao filc. Filc je štetan po travnjak i grabuljanjem se odstranjiuje.

travnjak u dvorištu-filc

Prikaz filca, ukoliko je trava u stanju polu raspada mora se ukloniti.

Zalivanje se vrši u skladu sa potrebom, jer većinu vode trava izvlači iz zemlje. Kada je suša, tada treba, naravno, redovno zalivati i preporučljivo je korićenje prskalice koja pravi fine kapi. Što se korova tiče tu nema mnogo brige, jer će redovna kosidba da se postara da samonikle biljke, koje nemaju istu moć regeneracije kao zasejane trave i deteline, nemaju priliku da se razviju. Trave su same po sebi jako agresivne u pogledu širenja. To im omogućava da zauzmu velik prostor i brane ga.

Sa ovim osnovama moći ćete da uredite sopstven travnjak i stvoriti osećaj da je vaša kuća dom engleskog lorda.

Čitajte dalje o merama nege koje se sprovode na travnjaku u proleće.