Trulež stabla i ružičasta plesnivost klipa (Gibberella Zeae)

Simptomi: Na korenu i prizemnom delu stabla dolazi do nekrotičnih promena usled kojih se biljke lako čupaju i lome. tsrpk1Najznačajnije štete su na klipovima. Izaziva ružičastu plesnivost klipa. Komušina je slepljena sa klipom, zrna su štura i nenalivena.

Vreme napada je tokom cele sezone. Velike količine padavina tokom metličenja su najpovoljniji uslovi za napad.

Prelazni domaćini su žetveni ostatci kukuruza.

tsrpk2Suzbijanje: Preventivne mere kao što su plodored, gajenje otpornih hibrida i kvalitetna jesenja obrada igraju najveću ulogu u odbrani od napada ove bolesti. U slučaju skladištenja vlažnih klipova zaraza se može proširiti i na druge klipove u košu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.