Crna lisna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani)

Crna lisna pegavost krompira i paradajza se manifestuje na svim nadzemnim delovima biljke. Simptomi su mrke i crne pege. Pege su koncentrično raspoređene i mogu se spajati. U središtu pege je praškasta crna navlaka.

clpkp1Vreme kada se crna lisna pegavost krompira i paradajza javlja:

Pojava se može očekivati u prolećnom periodu pri temperaturi 15-30°c sa obilnim padavinama i vetrom.

Prelazni domaćini:

Prelazni domaćini su zemljište, biljni ostaci i rastinje srodno krompiru i paradajzu.

Suzbijanje:

Plodored, suzbijanje korova, jesenje oranje. Predlaže se upotreba preparata na bazi: Azoksitrobina, Piraklostrobina, clpkp2Bacillus subtilis, Hlorotalonila, Bakra, Vodonik peroksida, Mankozeba, Kalijum bikarbonata i Ciarama.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.