Crna lisna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani)

Crna lisna pegavost krompira i paradajza se manifestuje na svim nadzemnim delovima biljke. Simptomi su mrke i crne pege koje su ustvari kolonije koje gljivice formiraju. Pege su koncentrično raspoređene i može doći do spajanja kako kolonije rastu. U središtu pege je praškasta crna navlaka koja štiti spore gljiva. onog momenta kada navlak pukne spore se putem vetra šire na nezaražene biljke.

Crna lisna pegavost krompira i paradajza-1

Vreme kada se crna lisna pegavost krompira i paradajza javlja

Pojava se može očekivati u prolećnom periodu pri temperaturi 15-30°c sa obilnim padavinama i vetrom. Padavine i visoke temperatura doprinose razvoju gljivičnih kolonija. Kolonije se najbolje razvijaju kada je toplo i vlažno u usevu. Vetar doprinsoiu širenju spora po parceli i van nje.

Prelazni domaćini

Prelazni domaćini su zemljište i biljni ostaci. Rastinje srodno krompiru i paradajzu je podložno zarazi i ukoliko ima bilja iz familije Solanaceae (paprika, patljidžan, duvan itd) na obližnjim parcelama i one se mogu smatrati za potencijalnu pretnju.

Suzbijanje

Plodored  ima izuzetan značaj u borbi protiv ove bolesti. Poželjno je da se kromir i paradajz vrate na istu parcelu dve do tri godine nakon berbe. Ukoliko se usev gaji više godina uzastopno na istoj parceli (monokultura) rizik od zaraze i jačina zaraze se mnogostruko povećavaju iz sezone u sezonu.

Obližnje zaražene parcele i korovi se moraju uzeti u obzir. Pošto gljivice mogu prezimeti u biljnim ostatcima korova i gajenog bilja setva otpornih sorata i hibrida se preporučuje.

Jesenjim oranjem se spore gljivica koje obitavaju u toplom zemljištu se izbacuju na hladnu površinu gde i izumiru. Ukoliko je zima blaga jesenje oranje će imati delimičan efekat.

Preparati za suzbijanje postoje i treba ih imati pri ruci u slučaju masovne zaraze. Ukoliko se zaraza može zaustaviti putem karantina ili čupanjem zaraženog bilja upotreba hemijskih preparata možda neće ni biti potrebna.

Crna lisna pegavost krompira i paradajza-2

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.