Divlji broć (Galium aparine)

Divlji broć je još poznat kao: broćika, broćika lepuša, prilepača, broćac, hvatavac, tulica.

Divlji broć se može naći u:

Okopavinama, lucerištima i strnim žitima.

Opis korova

Korenov sistem je žiličast. Stablo je razgranato pri osnovi, četvrtasto na poprečnom preseku, često se penje, dugo od 40 do 150 cm. Listovi su sedeći, klinasto lancetasti sakupljeni najčešće po šest do devet u lepezastim formacijama na kolencima stabla. Stablo i listovi su pokriveni kukicama okrenutim ka dole pomoću kojih se ovaj korov hvata za kulturne biljke u kojima se nalazi. Ova osobina čini divlji broć vrlo opasnim jer izaziva poleganje useva i usporava berbu. Cvetovi su sitni, grupisani i ele su boje. Plod je dvosemena orašica koja može biti kukasta i čekinjasta.

Period kada divlji broć može da se očekuje

Klija u prolećnom i jesenjem periodu dok cvetanje traje od juna do septembra meseca.

divlji broć-1

Preventivne mere

Setva čistog semena gajenih kultura. Plodored delimično pomaže u borbi protiv ovog korova. Gusti usevi kao što su žitarice guše mlade korovske biljke koje u prolećnom periodu klijaju. Sa druge strane visoki okopavinski usevi kao što je kukuruz u kasnom letnjem i ranom jesenjem periodu blokiraju svetlost korovima. Ukoliko se korisiti stajnjak treba obratiti pažnju na negu stajnjaka. Pravilno negovan stajnjak.sadrži jako malo semena korva i samim tim se smanjuje šansa da se isti zapate na parceli po kojoj se baca stajnjak.

Mehaničke mere borbe uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti. Prvenstveno se misli na redovno međuredno okopavanje, kultiviranje i malčiranje.

Okopavanje je dosadan i težak posao ali postoji način da se olakša i ubrza. Saznajte više ovde.

Divlji broć i hemijske mere borbe.

Divlji broć je dikotiledona biljka i u praksi se smatra za širokolisni korov. Treba uzeti u obzir  i usev (može biti uskolisan i širokolisan) koji se prska pri izboru sredstva za suzbijanje. Totalni herbicidi se mogu primeniti za suzbijanje kada nema useva na parceli i u slučaju da je nužno prskanje bilja koje se nalazi oko ivica parcele. Primena herbicida dok je usev na parceli bi trebala da se sprovodi samo u krajnjoj nuždi iz ekoloških i ekonomskih razloga. Uvek postoji rizik da nešto pođe naopako pri upotrebi herbicida u gajenom useva stoga od srca se preporučuje izbegavanje njihove redovne upotrebe.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.