Korenove vaši salate (Pemphigus bursarius) opis štetočine i mere borbe

Korenove vaši salate kao štetočine

Korenove vaši salate su poznate po tome da napada ranu i jesenju salatu.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje, korenove vaši salate 1dolazi do preplitanja generacija.

Način nanošenja štete

Vaši su narandžaste do smeđe boje ,prekrivene beličastom vunastom prevlakom. Sišu korenske sokove, pa biljke zaostaju u rastu.

Očekivan period napada

Tokom cele sezone.

Suzbijanje

Insekticide primeniti pri pojavi prvih jedinki a njihovu upotrebu treba uskladiti sa vremenom berbe. salata može zalivati skorenove vaši salate 2redstvima na bazi: diazinona i pirimikarba.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.