Korenove vaši salate (Pemphigus bursarius) opis štetočine i mere borbe

Korenove vaši salate su poznate po tome da napada ranu i jesenju salatu. One su narandžaste do smeđe boje ,prekrivene beličastom vunastom prevlakom.

Više o gajenju rane salate možete saznati ovde a o gajenju jesenje salate ovde.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje, dolazi do preplitanja generacija. Vaši se izuzetno brzo razmnožavaju i odrasli insekti grade kolonije na korenovom sistemu. U kolnijama stasaju nove generacije koje odrasli insekti hrane i neguju što omogućava brz razvoj velikog broja potomaka. Ovo je glavni razlog zbog kojeg nije moguće utvrditi broj generacija. Prezimljavaju u zemljištu, žetvenim ostatcima i slobodnoj flori koja se nalazi u okolini parcele.

Način na koji korenove vaši salate nanose štetu

Sišu korenske sokove, pa biljke zaostaju u rastu. Vaši imaju iglicu sličnu komarcima sa kojom buše tkivo biljke kako bi došle do slatkih biljnih sokova.Rupe koje su vaši ostavile za sobom su savšene za ulaz mikroorganizama u biljno tkivo i samim tim postoji šansa da dođe do dodatne infekcije napadnutog useva.

Očekivan period napada

Tokom cele sezone. Čim se pojave pričinjavaće štetu sve dok gajena biljka ne propadne ili dok ne postane suviše hladno za njih. Vaši ne podnose niske temperature i čim ostete redovno postepeno zahlađenje (kraj septembra i oktobar mesec) traže sklonište u kome će provesti zimu.

Suzbijanje korenove vaši salate

Jedina efikasna preventivna mera je trogodišnja plodosmena što znači da dve sezone moraju proći pre nego što se salta vrati na istu parcelu na kojoj je bila gajena. U zaštićenom prosotru kao što je staklenik  ovo pravilo je ponekad teško ili nemoguće ispoštovati te je jedini efikasana način suzbijanja korenove vaši salate upotreba insekticida. Insekticide primeniti pri pojavi prvih jedinki i njihovu upotrebu treba uskladiti sa vremenom berbe. Obartite pažnju na karencu preparata jer se salta uglavnom plasira na tržište u svežem stanju.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.