Rana salata (Lactuca sativa) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Rana salata je jednogodišnja zeljasta biljka kod koje se za ishranu u svežem stanju koriste: listovi rozete kod lisnate salate, pojedinačni delovi kod salate za rezanje , glavica kod glavičaste salate, koja je ujedno i najgajeniji tip salate, i konusne glavice kod marule. Salata je bogata ugljenim hidratima, provitaminom A, kalijumom, kalcijumom i gvožđem. Takođe salata je bogata jabučnom i limunskom kiselinom, sadrži glukozid laktucin koji joj daje gorak ukus. Salata je značajna vitaminska hrana u proleće, jesen i zimu sa mogućnošću gajenja na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

Plodored

  • Salata dobro reaguje na organska đubriva. Ne đubri se stajnjakom.
  • Zbog kratke vegetacije rana salata se gaji kao predkultura.

Đubrenje

Rana salata zahteva:

  • 60-100 kg/ha azota
  • 100-120 kg/ha fosfora
  • 100-120 kg/ha kalijuma

Salata je osetljiva na hlor stoga je nužno gajiti je na zemljištu ili supstratu koji ne sadrži hlor i izbegavati upotrebu đubriva koja sadrže hlor.

Rana salata – kalendar radova:

Februar

Mart

satmlada biljka salate

April

  • Početak perioda u kome je potrebno izvršiti prihranu salate. Prihrana se vrši sa ½ planirane količine azotnog đubriva.
  • Svakodnevno zalivanje salate vrši se sa 20-30 mm vode i obavezno je u periodu intenzivnog porasta zelene mase. Vremenom se broj zalivanja smanjuje kako biljka salate završi intenzivan porast.

Maj

  • Početak perioda u kome je moguća berba rane salate. Salata se bere u tehnološkoj zrelosti tj. kada dobije veličinu I boju koja je karakteristična za gajenu sortu. Bere se odsecanjem rozete uz odstranjivanje oštećenih listova rozete. Berba salate namenjene bliskom tržištu vrši se za vreme rose, a za dalje tržište posle rose. Kod sorti ujednačenog zrenja berba se može vršiti mehanizovano tj sa kombajnom.

Oktobar

  • Pred osnovnu obradu u zemljište se unose ½ planirane količine azotnog đubriva, celokupnom planiranom količinom fosfornog đubriva i celokupnom planiranom količinom kalijumovog đubriva.
  • Početak perioda u kome je moguća osnovna obrada zemljišta. Za proizvodnju prolećne salate potrebno je izvršiti duboko (jesenje) oranje na 25-30 cm dubine.