Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Krompirov moljac je poznat po tome da napada krompir.

Broj generacija i prezimljavanje:

Ima više generacija godišnje.  Prezimljava u skladištima.

Način na koji krompirov moljac nanosi štetu: 

Štetu pričinjavaju larve koje se ubušuju u list ili krtolu izgrizajući je iznutra.

Očekivan period napada:

Ženka najpre polaže jaja na krtolama u skladištima. Takođe jaja polaže na dubinu okca gomolja, pri osnovi lista ili na površinu zemljišta blizu biljaka. Pri povoljnim temperaturama embrionalni razvoj traje oko nedelju dana. Ispilela gusenica ulazi u list ili krtolu.

Suzbijanje:

Gusenice unutar lista se tretiraju insekticidima sa sistemičnim delovanjem, a krtole sa insekticidima veće isparljivosti. Preventivne mere za suzbijanje krompirovog moljca su: uklanjanje biljnih ostataka u polju , higijena skladišnog prostora za krompir uskladištenje nezaraženih krtola. Suzbijanje u skladištu se izvodi uništavanjem zaraženih krtola, prekrivanjem peskom ili dezinsekcijom skladišnog prostora. Na polju se korsite preparati na bazi: Alfametrina i Deltametrina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.

Leave a Comment