Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Krompirova zlatica je poznata je po tome da napada krompir.

Broj generacija i prezimljavanje:

U našoj zemlji ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao odrasli insekt.

krompirova zlatica 1Način nanošenja štete:

Štetni su odrastao insekt i larva.

Period u kome krompirova zlatica napada:

Odrastao insekt druge generacije krajem avgusta se zavlači u zemlju gde ostaje do proleća. Odrastao insekt izlazi u drugoj polovini aprila i tokom maja. Polaže jaja na donjoj strani lista krompira. Polaganje jaja traje čitav maj i jun mesec. Larve se pile u roku od nedelju dana. Posle 2-3 nedelje larve napuštaju biljke krompira Nakon 1-2 nedelje nakon lutke pojavljuje se imago.

krompirova zlatica 2Suzbijanje:

Za suzbijanje krompirove zlatice se mogu koristiti različite mere. Na manjim površinama sakupljanje imaga , uništavanje jaja. Plodored – izbegavanje uzgoja krompira u monokulturi! Biološko suzbijanje: korišćenje preparata na bazi nekog živog organizma ( npr.Bacillus thuringiensis var.tenebrioides). Preporučuju se insekticidi na bazi: Acetampirida, Imidakloprida, Tiakloprida, Alfa-cipermetrina, Deltametrina, Hlorpirifosa, Fosalona, Luferulona, Novalurona itd.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.

Leave a Comment