Lisna pegavost apiaca (Septoria Apii / Septoria apicola)

Lisna pegavost apiaca se manifestuje u vidu sitnih, sivih, pega koje su oivičene tamnom bojom. U sredini pega se uočava crna tačka.

sa1

Lisna pegavost apiaca

Vreme napada

Optimalni uslovi za razvoj bolesti su temperature 20 – 25 °C i povećana vlaga.

Prelazni domaćini

Prelazni domaćin su biljni ostatci I zemljište.

Lisna pegavost apiaca – Suzbijanje

Plodored,  setva otpornih sorata, uklanjanje biljnih ostataka, regulisanje temperature i vlažnosti vazduha u zatvorenom prostoru , sprečavanje zadržavanja vode na biljkama, izbalansirano đubrenje azotom.
Smena useva na parceli je najpreporučljivija mera predostrožnosti koja se može preduzeti. Radi presecanja životnog ciklusa ovog patogena na parceli se ne sme gajiti peršun, mrkva i celer naredne godine.

Mogu se preporučiti preparati na bazi penkonazola.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.