Lisna rđa ječma (Puccinia Hordei)

 


Simptomi:
Javlja se u svim rejonima gajenja, ali značajne štete pričinjava u prohladnim krajevima. Simptomi u vidu žućkasto-mrkih uredospora prvo se pojavljuju na listovima kasnije i na ruklrj1avcima. Bolest se retko javlja na klasu. Ukoliko je jak napad, dolazi do opšteg žutila oblelog lišća ječma.

Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 20-25°c.

 

lrj2Prelazni domaćin: Nije utvđen.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti. Uništavanje samoniklih biljaka u jesen pre setve. Preporučuje se upotreba fungicida na bazi:  Protiokonazola i Tebukonazola.