Lisne vaši (Aphididae) opis štetočine i mere borbe

Lisne vaši su poznate su po tome da napadaju velik broj biljnih vrsta. Bilo da je biljka zeljasta, žbun ili drvo lisne vaši je mogu napasti.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje, dolazi do preplitanja generacija. Vaši se izuzetno brzo razmnožavaju i odrasli insekti grade kolonije na korenovom sistemu. U kolonijama stasaju nove generacije koje odrasli insekti hrane i neguju što omogućava brz razvoj velikog broja potomaka. Ovo je glavni razlog zbog kojeg nije moguće utvrditi broj generacija. Prezimljavaju u zemljištu, žetvenim ostatcima i slobodnoj flori koja se nalazi u okolini parcele.

Način na koji lisne vaši pričinjavaju štetu

Zaraženi listovi se kovrdžaju, žute i suše, glavica zaostaje u porastu. Pored direktnih šteta lisne vaši su i prenosioci virusa. Sišu iz lista sokove, pa biljke zaostaju u rastu. Vaši imaju iglicu sličnu komarcima sa kojom buše tkivo biljke kako bi došle do slatkih biljnih sokova.Rupe koje su vaši ostavile za sobom su savršene za ulaz mikroorganizama u biljno tkivo i samim tim postoji šansa da dođe do dodatne infekcije napadnutog useva.

Prikaz lisne vaši

Prikaz lisne vaši

Očekivan period napada

okom cele sezone. Čim se pojave lisne vaši pričinjavaće štetu sve dok gajena biljka ne propadne ili dok ne postane suviše hladno za njih. Vaši ne podnose niske temperature i čim osetete redovno postepeno zahlađenje (kraj septembra i oktobar mesec) traže sklonište u kome će provesti zimu.

Kako se lisne vaši suzbijaju

Jedina efikasna preventivna mera je trogodišnja plodosmena što znači da dve sezone moraju proći pre nego što se usev koji se gaji u trenutnoj sezoni vrati na istu parcelu na kojoj je bio gajen. U zaštićenom prostoru kao što je staklenik  ovo pravilo je ponekad teško ili nemoguće ispoštovati te je jedini efikasan način suzbijanja lisnih vaši upotreba insekticida. Insekticide primeniti pri pojavi prvih jedinki i njihovu upotrebu treba uskladiti sa vremenom berbe. Obartite pažnju na karencu preparata jer se salata uglavnom plasira na tržište u svežem stanju. Insekticidi na bazi duvana i kafe su se pokazali kao naročito efikasni. Formulu za domaći insekticid možete naći ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.