Lukov rilaš (Ceutorhynchus suturalis)

Lukov rilaš (Ceutorhynchus suturalis) je poznat po tome da napada luk i njegove srodnike iz familije Liliaceae.

Broj generacija i prezimljavanje

U rano proleće počinje polaganje jaja u listove luka. Nakon piljenja larve se ubušuju u list. Nakon odrastanja larve napuštaju biljku i  odlaze u zemljište gde se čaure. Odrastao insekt lukovog rilaša koji se formira  prezimljava u zemljištu, korovu i žetvenim ostatcima i tu ostaje do ranog proleća kada ciklus ponovo počinje.

Način na koji lukov rilaš čini štetu

Štetne su larve koje nanose štetu ranom arpadžiku. Pri većem napadu larvi dolazi do sušenja lišća mladih biljaka Larve lukovog rilaša prave bušotine (mine)  koje su slične slične drugim minerima koji se javljaju na luku.

Očekivan period napada

Odrasli rilaši se pojavljuju rano u proleće i hrane se lišćem. Osim luka odrastao insekt se može hraniti i drugim, srodnim biljkama. Larve se hrane listovima mladih biljka jer su nežni i mekani. Čim zaštitno tkivo lista malo ojača napad larvi se prekida zato što one nisu više u stanuju da buše list.

Lukov rilaš (Ceutorhynchus suturalis) - larve

Suzbijanje lukovog rilaša

Plodored je delotvorna preventivna mera. Isključivanjem luka iz plodoreda na 2-3 godine ostavlja populaciju lukovog rilaša bez izvora hrane što je tera da napusti područje ili strada usled gladi.

Uklanjanje korova i žetvenih ostataka smanjuje broj biljka koje mogu lukovom rilašu da pruže zimsko utočište. Duboko oranje je najbolji način sprovođenja ovog zahvata.

Insekticidi se primenjuju ako se štetočina javi u povećanoj brojnosti odraslih insekta i larvi. Ukoliko je lukov rilaš van zaklona koji pruža zemljište i žetveni ostatci moguća je primena bio-insekticida i bio-repelenata. Ova sredsva su izuzetno delotvorna u usevu/zasadu luka, naročito sredstvo na bazi koprive.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.