Lukova minirajuća muva (Phytomyza gymnostoma)

Lukova minirajuća muva (Phytomyza gymnostoma) je poznata po tome da napada luk i njegove srodnike iz familije Liliaceae.

Broj generacija i prezimljavanje

Obično ima dve generacije godišnje. Druga generacija prezimljava u stadijumu lutke najčešće u luku iz jesenje sadnje ili praziluku. Takođe može prezimeti i u zemljištu.

Način na koji lukova minirajuća muva čini štetu

Pre polaganja jaja muva se hrani najpre listovima pri čemu nastaju karakteristična tačkasta oštećenja raspoređena u nizu. Ženka polaže jaja u osnovi spoljnih listova. Ispiljena larva se hrani tkivom lista i spušta se prema glavici.

Očekivan period napada

Odrasle jedinke se javljaju krajem marta ili početkom aprila u zavisnosti od temperaturnih uslova. Tokom letnih meseci larva se transformiše u lutku, koja ostaje u napadnutim biljkama ili dospeva u zemljište. Muve druge generacije se pojavljuju krajem septembra i tokom oktobra i nastanjuju biljke praziluka ili luka iz jesenje sadnje.

Lukova minirajuća muva (Phytomyza gymnostoma)

Suzbijanje lukove minirajuće muve

Kao preventivne mere suzbijanja može se računati na plodored. Ukoliko je došlo do napada useva luka preporučljivo je izbegavati gajenje luka na napadnutoj parceli narednih dve do tri godine. Na ovaj način se populaciji lukove minirajuće muve ukida izvor hrane što je prisiljava da napusti područje ili strada usled gladi.

Obrada zemljišta odmah nakon vađenja luka. Bilo da je u pitanju letnje ili jesenje oranje ovaj zahvat će znatno smanjiti broj jedinki u populaciji ove štetočine.

Uništavanje biljnih ostataka u polju i odstranjivanje pojedinačno napadnutih biljaka smanjuje broj mesta na kojima lukove minirajuće muve može naći sklonište i mesto za prezimljavanje.

Kako je najviše napadnut mlad luk u rano proleće  Primena insekticida je opravdana samo u slučaju jačeg napada.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana ovde.

Hemijska zaštita, upotreba bio-insekticida i bio-repelenata se ne preporučuje kod luka koji se odmah koristi za ishranu i  iznosi na tržište u svežem stanju. Poželjno je da prođe najmanje mesec dana od zadnje primene hemijskog sredstva kako bi se izbegle neželjene posledice.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.