Lukova muva (Hylemya antiqua)

Lukova muva (Hylemya antiqua) je poznata po tome da napada luk i njegove srodnike iz familije Liliaceae.

Broj generacija i prezimljavanje

Lukova muva tokom godine može da razvije dve do tri generacije godišnje. Prezimljava kao lutka u zemljištu.

Način na koji lukova muva luka čini štetu

Prvi znak napada lukove muve je uvenuće biljaka luka. Listovi postaju žuti i mlitavi. Larve lukove muve su glavne štetočine mladog luka i mogu u potpunosti uništiti usev. Glavice su takođe napadnute sa donje strane. Štete su uvećavaju kada se na napadnutim glavicama luka pojavi trulež.

Očekivan period napada

Napad se može očekivati tokom cele sezone gajenja. Lukova muva polaže jaja u grupicama od 5 do 20 između listova u vratu korena ili na lukovici. Posle 3-8 dana larve se pile. Čim se ispile, larve se ubušuju. Larve završavaju razviće za 2-3 nedelje i zatim se čaure.U stadijumu lutke muva provede oko 2 nedelje a zatim se krajem juna pojavljuju odrasli insekti druge generacije. Tokom avgusta ako vremenski uslovi dozvoljavaju se može javiti i treća generacija lukove muve.

Lukova muva (Hylemya antiqua) -larva

Suzbijanje lukove muve

Suzbijanje je efikasno kada se izvodi pre piljenja i ubušivanja larvi. Suzbijanje lukove muve je obavezno jer se često javlja. Tretiranje semena i arpadžika insekticidima je najekonomičniji način suzbijanja larvi.

Kao preventivne mere suzbijanja može se računati na plodored. Ukoliko je došlo do napada useva luka preporučljivo je izbegavati gajenje luka na napadnutoj parceli narednih dve do tri godine. Na ovaj način se populaciji lukove muve ukida izvor hrane što je prisiljava da napusti područje ili strada usled gladi.

Obrada zemljišta odmah nakon vađenja luka. Bilo da je u pitanju letnje ili jesenje oranje ovaj zahvat će znatno smanjiti broj jedinki u populaciji ove štetočine.

Uništavanje biljnih ostataka u polju i odstranjivanje pojedinačno napadnutih biljaka smanjuje broj mesta na kojima lukove muve može naći sklonište i mesto za prezimljavanje.

Kako je najviše napadnut mlad luk u rano proleće  Primena insekticida je opravdana samo u slučaju jačeg napada.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana ovde.

Hemijska zaštita, upotreba bio-insekticida i bio-repelenata se ne preporučuje kod luka koji se odmah koristi za ishranu i  iznosi na tržište u svežem stanju. Poželjno je da prođe najmanje mesec dana od zadnje primene hemijskog sredstva kako bi se izbegle neželjene posledice.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.