Muva belog luka (Sullia lurida)

Muva belog luka (Sullia lurida) je poznat po tome da napada luk i njegove srodnike iz familije Liliaceae.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao odrastao insekt u zemljištu i žetvenim ostatcima.

Način na koji muva belog luka čini štetu

Štetne su larve koje se ubušuju u biljku, u zoni srednjeg lista. pa prelaze na glavicu. Napadnute biljke su oslabljene i u većini slučajeva trajno propadaju. Odrasla larva napušta lukovicu i odlazi u zemlju radi preobražaja u lutku.

Očekivan period napada

U rano proleće jer ženke tada polažu jaja još u februaru, kada biljke imaju 2-3 razvijena lista.

Muva belog luka (Sullia lurida)

Suzbijanje muve belog luka

Radi potpunije kontrole nad ovom vrstom vrste potrebno je uočiti vreme prve pojave odraslih insekata, polaganja jaja, pojavu simptoma oštećenja i procenat napadnutih biljaka. S obzirom da se ova vrsta javlja svake godine, oštećujući usev 20-90%, njeno suzbijanje treba sprovesti odmah posle pojave prvih odraslih insekata na polju, bez obzira na brojnost jedinki.

Kao preventivne mere suzbijanja može se računati na plodored. Ukoliko je došlo do napada useva luka preporučljivo je izbegavati gajenje luka na napadnutoj parceli narednih dve do tri godine. Na ovaj način se populaciji muve belog luka ukida izvor hrane što je prisiljava da napusti područje ili strada usled gladi.

Obrada zemljišta odmah nakon vađenja luka. Bilo da je u pitanju letnje ili jesenje oranje ovaj zahvat će znatno smanjiti broj jedinki u populaciji ove štetočine.

Uništavanje biljnih ostataka u polju i odstranjivanje pojedinačno napadnutih biljaka smanjuje broj mesta na kojima muve belog luka može naći sklonište i mesto za prezimljavanje.

Kako je najviše napadnut mlad luk u rano proleće  Primena insekticida je opravdana samo u slučaju jačeg napada.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana ovde.

Hemijska zaštita, upotreba bio-insekticida i bio-repelenata se ne preporučuje kod luka koji se odmah koristi za ishranu i  iznosi na tržište u svežem stanju. Poželjno je da prođe najmanje mesec dana od zadnje primene hemijskog sredstva kako bi se izbegle neželjene posledice.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.