Narandžasta rđa ovsa (Puccinia Coronata)

 

nro2Simptomi: Napada samo ovas. Bolest se manifestuje u vidu narandžastih pega na stablu i lišću.

Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 20-25°c.


rhaPrelazni domaćin:
Rhamnus sp.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti. Uništavanje samoniklih biljaka u jesen pre setve. Preporučuje se upotreba fungicida na bazi:  Tebukonazola, Triadimenol i Spiroksamina.